37 proc. badanych przez CBOS jest zadowolonych z kontynuacji koalicji PO-PSL, 30 proc. jest niezadowolonych. W 2007 r. z powstania koalicji PO-PSL zadowolonych było 53 proc., niezadowolonych było 16 proc.

Jak podkreślił CBOS w komentarzu do badania przekazanego w czwartek PAP, w 2011 r. kontynuację koalicji rządowej PO-PSL Polacy przyjęli z mniejszym entuzjazmem niż jej powstanie w 2007 r. Nadal jednak zadowolenie przeważa nad niezadowoleniem.

Z badań przeprowadzonych na początku grudnia wynika, że 5 proc. ankietowanych jest bardzo zadowolonych z kontynuacji koalicji a 32 proc. - raczej zadowolonych; 18 proc. jest raczej niezadowolonych a 12 proc. zdecydowanie niezadowolonych. 27 proc. wyraża obojętność, a 6 proc. nie ma zdania.

Zadowolenie z kontynuacji koalicji rządowej PO-PSL wyrażają przede wszystkim ci, którzy w ostatnich wyborach parlamentarnych głosowali na PO (73 proc.). Wśród osób głosujących na drugiego koalicjanta poziom zadowolenia jest bardziej umiarkowany (40 proc.).

Reklama

55 proc. ankietowanych uznało, że partie tworzące koalicję różnią się w swoich poglądach na najważniejsze sprawy kraju (10 proc. - że różnią się zdecydowanie); w 2007 r. taką opinię wyraziło 43 proc. respondentów.

29 proc. uznało, że partie koalicyjne raczej się nie różnią (5 proc. - że nie różnią się wcale); przed czterema laty taką opinię wyraziło 35 proc. badanych. 15 proc. nie miało zdania. W 2007 r. - 22 proc.

Według 58 proc. ankietowanych współpraca w ramach koalicji PO-PSL będzie się układała dobrze (w tym 2 proc. - że bardzo dobrze); 22 proc. sądzi, że będzie się układała źle; 19 proc. nie miało zdania.

Przed czterema laty było 61 proc. przekonanych, że współpraca będzie się układała dobrze; 15 proc. było przeciwnego zdania; 24 proc. oceniło, że trudno powiedzieć.

W grudniu respondenci na pytanie, jak w ich ocenie będzie się układała współpraca między rządem koalicji PO-PSL a prezydentem Bronisławem Komorowskim 73 proc. oceniło, że dobrze (w tym 7 proc. - że bardzo dobrze); 10 proc., że źle (1 proc. - że bardzo źle); 16 proc. nie miało zdania.

W 2007 roku na pytanie o to jak będzie się układała współpraca rządu PO-PSL z prezydentem Lechem Kaczyńskim 19 proc. uznało, że dobrze; 59 proc. - że źle; 22 proc. nie miało zdania.

Badanie CBOS przeprowadzono w dniach 1-8 grudnia 2011 r. na liczącej 950 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.