Dziś do Centrum Projektów Informatycznych wejdzie skierowany tam przez ministra Michała Boniego specjalny audytor. A to dopiero początek wielkiej kontroli projektów informatycznych.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaczyna porządki. – Gdy zaczęliśmy analizować, co do tej pory powstało w procesie informatyzacji państwa, doszedłem do wniosku, że konieczne jest zrealizowanie jako pierwszego projektu, który nazywam stajnią Augiasza – powiedział wczoraj minister Michał Boni podczas debaty „Cyfrowy impet modernizacji”.
Ta stajnia Augiasza ma być dokładną kontrolą wszystkiego, co funkcjonowało w obszarze informatyzacji. A CPI odpowiada za najważniejsze programy informatyzacji administracji publicznej. Od blisko miesiąca w centrum są śledczy z CBŚ i ABW, a były szef centrum Andrzej M. został zatrzymany w związku z korupcją. – Jeżeli nie zrobimy takiego raportu otwarcia, jeżeli nie zostaną wszystkie rzeczy wyjaśnione i uporządkowane, to będziemy nieustannie krążyć wokół niejasności, jakie narosły w tym temacie – dodał Boni.
Raport otwarcia ma powstać do połowy lutego. I podsumować: co się w cyfryzacji sfery publicznej udało, co nie, i określić, które projekty muszą być wstrzymane.
Sam resort administracji i cyfryzacji ma zostać skompletowany, jeśli chodzi o kadry i strukturę jego działów, do przełomu lutego i marca.
To nie koniec zmian: Komitet Stały Rady Ministrów ds. Łączności i Informatyzacji zostanie przekształcony w komitet ds. cyfryzacji, w skład którego, oprócz przedstawicieli nowego resortu, wejdzie wiceminister rozwoju regionalnego. Boni tłumaczył powstanie tej nowej instytucji koniecznością silniejszego związania prac swojego resortu z MRR, choćby poprzez stworzenie kolejnego programu operacyjnego: „Polska cyfrowa”. Środki z niego miałyby być przekazywane na badania wspierające informatyzację. Już jutro ma zostać powołana nowa rada ds. informatyzacji, jej zadaniem jest opiniowanie projektów ustaw. Dotychczas działała przy MSWiA, teraz ma zacząć doradzać MAiC. Jej ukonstytuowanie jest niezbędne, bo minister AiC w Zespole Programowania Prac Rządu już rozplanował pierwsze nowelizacje, jakie wyjdą z jego resortu.
I tak pod koniec pierwszego kwartału ma na rząd trafić nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pod koniec pierwszej połowy przyszłego roku – znowelizowany Plan Informatyzacji Państwa na lata 2011 – 2015. Zmiany w nim będą konieczne, bo Boni nie ma wątpliwości, że będzie go trzeba dostosować do wniosków, jakie wynikną z raportu otwarcia.