Pierwsze dyplomy magisterskie wydawane w tym roku mogą być pozbawione godła państwowego - alarmuje "Nasz Dziennik".

Rządowa nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w tym roku w życie, znosi obowiązek umieszczania godła państwowego na dyplomie magisterskim. Szczegóły wyglądu tego dokumentu sprecyzowała szefowa resortu nauki Barbara Kudrycka w wydanym 1 września rozporządzeniu. Nie ma tam ani jednego słowa o godle państwowym.

Na szczęście uczelnie nie spieszą się z wprowadzaniem ministerialnych zmian. "Nie ustalono jeszcze żadnych projektów. W związku z tym nie możemy na razie przekazać żadnych informacji" - mówi Katarzyna Łukaszewska z biura prasowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Podobna sytuacja ma miejsce na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. "Nie wiadomo, jak będą wyglądały nasze dyplomy, ponieważ zgodnie z tym rozporządzeniem uczelnia może jeszcze wydawać dotychczasowe wzory przez 3 najbliższe lata" - zaznacza Marzena Widomska, kierownik działu kształcenia UMCS.