W skład Rady Ministrów powołani zostali: Waldemar Pawlak jako wicepremier, minister gospodarki; Tomasz Arabski - minister, członek Rady Ministrów; Bartosz Arłukowicz - minister zdrowia; Elżbieta Bieńkowska - minister rozwoju regionalnego; Michał Boni - minister administracji i cyfryzacji; Mikołaj Budzanowski - minister skarbu; Jacek Cichocki - minister spraw wewnętrznych; Jarosław Gowin - minister sprawiedliwości; Marcin Korolec - minister środowiska. Władysław Kosiniak-Kamysz został powołany na stanowisko ministra pracy i polityki społecznej; Barbara Kudrycka - ministra nauki i szkolnictwa wyższego; Joanna Mucha - ministra sportu i turystyki; Sławomir Nowak - ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej; Marek Sawicki - ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Tomasz Siemoniak został ministrem obrony narodowej; Radosław Sikorski - ministrem spraw zagranicznych; Krystyna Szumilas - ministrem edukacji narodowej; Jacek Rostowski - ministrem finansów; Bogdan Zdrojewski - ministrem kultury i dziedzictwa narodowego.

Po uroczystości zaprzysiężenia rządu głos zabrał prezydent, a następnie premier.

Komorowski wręczył wszystkim członkom rządu po egzemplarzu konstytucji - jak mówił - "jako przypomnienie, że w obliczu majestatu Polski wszyscy jesteśmy tylko i wyłącznie jej sługami". Konstytucja - podkreślał prezydent - ma przypominać też, że "wszyscy dźwigamy cząstkę współodpowiedzialności, że musimy w sobie szukać także siły do współpracy".

"Chciałbym, aby to przesłanie wynikające z konstytucji docierało jak najszerzej do wszystkich, którym na sercu leży dobro RP. I do koalicji, i do opozycji, do rządu, do władzy sądowniczej, do parlamentu, także do prezydenta" - podkreślił.

Nowemu rządowi Komorowski życzył sukcesów i powodzenia. Jak podkreślił, "w systemie demokratycznym, sukcesy rządu to sukcesy całego społeczeństwa, sukcesy rządu to perspektywa lepszej (...) przyszłości dla nas wszystkich, dla całej ojczyzny".

Prezydent wręczył Tuskowi szalik z napisem Polska, który otrzymał od niego w czasie ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej. "Patrząc na ciebie Donaldzie chciałem złamać konwencję oficjalną i wręczyć ci ten słynny szalik wraz z życzeniami dalszych sukcesów i dalszych zwycięstw" - mówił prezydent.

"To jest także symbol naszej wspólnej drogi, naznaczonej porażkami i zwycięstwami. Jestem przekonany, że ta wspólnota drogi poprzez ten szalik będzie stale przypominała, że tak naprawdę w życiu politycznym liczy się wspólnota dobrego celu" - zaznaczył Komorowski.

Jak podkreślił, "tym dobrym celem, w którego stronę prowadziła wspólna droga polityczna, jest wspólnota przekonania, że Polska może być silna i szczęśliwa tylko siłą i szczęściem obywateli".

Premier podkreślał, że wielkim szczęściem jest możliwość służenia własnej ojczyźnie, zwłaszcza w sytuacji, gdy ta służba wsparta jest głosami milionów ludzi.

"Chcę powiedzieć - w imieniu własnym, w imieniu nowego rządu, wszystkich bez wyjątku ministrów tego rządu - że ten serdeczny patronat Polaków nad naszymi staraniami o to, żeby Polska była coraz silniejsza, była coraz bezpieczniejszym domem dla Polaków, że ten patronat jest także dla nas wielkim zobowiązaniem" - zaznaczył Tusk.

"Przyrzekamy bardzo ciężką pracę, odważne decyzje i gotowość do podjęcia tych największych wyzwań, jakie przed nami stoją" - oświadczył Tusk. Podkreślał, że zdaje sobie sprawę, iż Polacy będą oczekiwali od nowego rządu "odwagi, determinacji i skrajnej bezinteresowności".

"Zobowiązaniem dla nas jest także to, co wyczuwamy na co dzień - ten serdeczny i bezcenny patronat dla dobrych spraw pana prezydenta i bohaterów naszych czasów, naszej demokracji, wymienionego premiera Tadeusza Mazowieckiego, czy pana ministra Władysława Bartoszewskiego, ale także wszystkich tych, którzy tę nową Polskę budowali od pierwszych dni" - mówił premier.

Quiz: Co wiesz o nowych ministrach rządu Tuska?

Rozpocznij quiz »

Donald Tusk przedstawił skład rządu. Zobacz, co wiesz o nowych ministrach.

Wszystkie quizy »

Premier wyraził przekonanie, że najbliższe cztery lata "to lata najwyższej próby". "Postaramy się tę próbę przejść najlepiej, jak potrafimy. Jestem głęboko przekonany, panie prezydencie, że z pana pomocą damy radę" - powiedział szef rządu.

Podczas uroczystości w specjalny sposób wyróżniony został przez prezydenta uczestniczący w piątkowym zaprzysiężeniu prezydencki doradca, pierwszy premier po 1989 roku Tadeusz Mazowiecki. Komorowski podkreślał, że Mazowiecki "nadał gigantyczny impuls reformatorski naszemu krajowi i to w najtrudniejszej chwili, w okresie głębokiego kryzysu na przełomie lat 80. i 90.".

"Myślę Tadeuszu, że mogę wyrazić naszą wspólną nadzieję, że i ty w tym szczególnym momencie czujesz jakąś cząstkę naszej wdzięczności (...), należną ci z tytułu tamtych wielkich dokonań, ale także po prostu w wymiarze czysto ludzkim, czujesz ogromną satysfakcję, że Polska idzie w dobrą stronę" - zwrócił się prezydent do uczestniczącego w uroczystości Mazowieckiego.

Ministrowie byli powoływani przez prezydenta w kolejności alfabetycznej. Większość z nich - także premier - zakończyła składaną przysięgę słowami "Tak mi dopomóż Bóg". Nie zrobili tego: wicepremier Waldemar Pawlak, minister zdrowia Bartosz Arłukowicz i minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.