Nowo wybrani parlamentarzyści znaleźli się w internetowych katalogach osób publicznych IPN, gdzie ujawniono zapisy archiwalne służb PRL na ich temat. Nowe wpisy dotyczą nowo wybranych 139 posłów i senatorów. Są tam zapisy m.in. o posłach Romanie Kotlińskim (Ruch Palikota) i Janie Tomaszewskim (PiS), wobec których ostatnio formułowano zarzuty o związki ze służbami PRL, czemu oni zaprzeczali.

Według katalogów Kotliński został zarejestrowany w styczniu 1987 r. przez wydział IV SB we Włocławku w kategorii "Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza". Objęty zainteresowaniem operacyjnym SB jako alumn Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. 24 kwietnia 1989 r. zarejestrowany w sekcji "C" Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego przez wydz. IV pod numerem 8969 w kategorii "kandydat na TW". 27 kwietnia 1989 r. pozyskany i 28 kwietnia przerejestrowany na TW pseud. Janusz do Sprawy Obiektowej krypt. "Uczelnia". Celem pozyskania była "operacyjna kontrola środowiska tutejszego seminarium duchownego, rozeznawanie planów, zamierzeń, charakterystyki alumnów, kadry profesorskiej, operacyjna kontrola POH [Polskiej Organizacji Harcerskiej] i ruchu oazowego". Podstawa pozyskania: "współodpowiedzialność".

Jak głoszą katalogi, w związku z reorganizacją SB przekazany na stan Wydziału Studiów i Analiz WUSW Włocławek. Teczka pracy została wybrakowana protokolarnie 13 grudnia 1989 r. Prowadzenie teczki personalnej zakończono 18 kwietnia 1990 r. z powodu "reorganizacji Resortu Spraw Wewnętrznych" i złożono w maju 1990 r. w archiwum. Protokołu brakowania teczki pracy nie odnaleziono. Według informacji z teczki personalnej współpracę zakończono 17 kwietnia 1990 r.

Według katalogów Tomaszewski został 31 lipca 1986 r. zarejestrowany pod numerem 53509 przez wydz. III SB w Łodzi w kategorii "konsultant" pseud. Alex do Sprawy Obiektowej krypt. "Stadion". Pozyskany 28 lipca 1986 r. do zagadnienia: "Nieprawidłowości w funkcjonowaniu instytucji". Podstawa pozyskania: "dobrowolność". Zdjęty z ewidencji w styczniu 1990 r. Teczka pracy i teczka personalna zostały komisyjnie zniszczone przez jednostkę prowadzącą SB. W lipcu 1978 r. był - do odwołania - objęty zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych do krajów kapitalistycznych i Jugosławii.

Reklama