Państwowe biuro statystyczne Grecji ogłosiło w poniedziałek korektę ubiegłorocznego deficytu budżetowego, który wyniósł 10,6 procent produktu krajowego brutto, a nie 10,5 proc. jak dotąd podawano.

"Według prowizorycznych danych, deficyt budżetowy za rok 2010 szacowany jest na 24,1 mld euro (10,6 proc. produktu krajowego brutto)" - głosi komunikat biura statystycznego.

Zrewidowało ono także wysokość zadłużenia Grecji na koniec 2010 roku, które wynosiło 144,9 proc. PKB, a nie 142,8 proc. PKB jak informowano wcześniej.