Polacy mieszkający lub przebywający czasowo w Republice Czeskiej swoje głosy w polskich wyborach parlamentarnych oddają w niedzielę w dwóch lokalach wyborczych, otwartych w ambasadzie RP w Pradze i konsulacie generalnym w Ostrawie.

Lokale - tak jak w Polsce - otwarte są od godziny 7 rano i zostaną zamknięte o godzinie 21.

Konsul generalna w Pradze Aurelia Krynicka poinformowała PAP, że do wyborów w stolicy Czech zarejestrowało się 740 osób, w Ostrawie - około 200. "Głosujący przychodzą sukcesywnie. Do godziny 10 pojawiły się już trzy grupy turystów" - powiedziała.

Turyści w Pradze zazwyczaj głosują za okazaniem zaświadczenia uprawniającego do głosowania poza macierzystym obwodem wyborczym.

Według konsul Krynickiej wszystko wskazuje, że frekwencja będzie podobna do zeszłorocznych wyborów prezydenckich.

W ostatnich wyborach w Pradze głosowało nieco ponad tysiąc osób, a w Ostrawie - niecałe 200.