Piątek jest ostatnim dniem na pobranie z gminy zaświadczenia, które umożliwia głosowanie w niedzielnych wyborach poza miejscem zamieszkania.

Osoby, które będą w niedzielę przebywały poza miejscem swojego zamieszkania, a nie zapisały się do spisu wyborców w gminie, gdzie chcą zagłosować, nadal mają szansę oddać głos.

Poza miejscem zamieszkania można bowiem głosować, jeśli będzie się miało zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek o wydanie zaświadczenia można zgłosić również pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zaświadczenie jest wydawane przez urzędy gminy i urzędy miejskie do piątku 7 października, w godzinach urzędowania tych urzędów. Chodzi o urząd w miejscu, gdzie wyborca jest zameldowany.

Z takim zaświadczeniem można będzie głosować w którymkolwiek lokalu wyborczym.