Usprawnienie postępowania przygotowawczego, odciążenie sędziów i prokuratorów oraz bezpłatna pomoc prawna - to niektóre założenia reformy wymiaru sprawiedliwości, którą proponuje SLD. Zdaniem Ryszarda Kalisza, wymiar sprawiedliwości znalazł się "na rozdrożu".

Jak mówił Kalisz (jedynka listy warszawskiej SLD o Sejmu) na środowej konferencji prasowej, dzisiaj w Polsce obywatele mają przeświadczenie, że wymiar sprawiedliwości funkcjonuje źle. "Wymiar sprawiedliwości jest na rozdrożu. Jeżeli my nie zmienimy całościowo sposobu myślenia o polskim wymiarze sprawiedliwości, to będzie po prostu katastrofa - albo pójdziemy w kierunku +pisowskim+, czyli łamania standardów demokratycznego państwa prawnego, albo wymiar sprawiedliwości stanie się niewydolny" - ocenił poseł Sojuszu, który - jak mówił - otrzymuje miesięcznie 200 - 300 skarg w tych sprawach.

"SLD ma całościową koncepcję reformy wymiaru sprawiedliwości"

Wśród propozycji wymienił zapewnienie pomocy prawnej dla najuboższych. Proponujemy, aby było to zadanie rządu zlecone gminom, w przypadku Warszawy - dzielnicom. Ogłaszany byłby przetarg, do którego mogą stanąć uprawnione podmioty; wygrany udziela takiej pomocy za pieniądze skarbu państwa - mówił Kalisz.

Kolejna kwestia to usprawnienie postępowania przygotowawczego. "Dzisiejszy model postępowania przygotowawczego ma swoje źródła w latach 30. na wschód od Polski. Trzeba oddzielić czynności śledcze: czynność przesłuchania, czynność nadzoru i czynność kontroli. Przesłuchanie mogą robić tylko funkcjonariusze służb i policji; nadzór robią prokuratorzy, ale nie przesłuchują (...) Trzeci poziom to wydziały do spraw postępowań przygotowawczych w sądach" - zaznaczył Kalisz.

W ten sposób - według koncepcji SLD - o tymczasowym aresztowaniu i innych sprawach związanych z postępowaniem przygotowawczym decydowali dobrze przygotowani sędziowie, którzy nie będą również bali się opinii publicznej.

Zdaniem Kalisza, zawód sędziego powinien być "koroną zawodów prawniczych". "Zawód sędziego musi być tylko od orzekania, czyli dużą część czynności, tych niespornych, powinni robić sekretarze i referendarze sądowi. Wówczas będziemy mogli zmniejszyć liczbę sędziów - z dzisiejszych 11 tysięcy do 5-6 tysięcy i można będzie podnieść ich wynagrodzenie" - przekonywał poseł SLD.

Jak dodał, Sojusz jest przeciwny likwidacji wydziałów w sądach. "To nie jest tak, że każdy sędzia jest omnibusem i zna się na każdej sprawie. Muszą być sędziowie od spraw gospodarczych, które już dzisiaj mają bardzo duże skomplikowanie, od spraw rodzinnych i nieletnich, od spraw cywilnych" - zaznaczył Kalisz.

Były wiceminister sprawiedliwości Sylweriusz Królak opowiedział się za przywróceniem zlikwidowanych od 2009 r. sądów grodzkich. "Chcemy odtworzyć sądy grodzkie jako niezwykle ważny element polskiego sądownictwa, który załatwia drobne, ale niezwykle ważne rzeczy wszystkich obywateli i jest blisko obywateli" - powiedział Królak.