Blisko pół miliarda złotych planuje wydać Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na rozbudowę szerokopasmowego internetu – za trzy lata dostęp do sieci mają mieć wszyscy mieszkańcy województwa.
Jak oznajmił sam marszałek Adam Struzik, będzie to największy tego typu projekt w całej Europie, ale samorząd nie zdoła go sfinansować samodzielnie. Koszty inwestycji w 85 proc. pokryte zostaną pieniędzmi pochodzącymi z funduszy unijnych.
Projekt ma objąć 100 proc. instytucji publicznych i przedsiębiorstw (na terenie całego woj. mazowieckiego jest zarejestrowanych 650 tys. firm) oraz 90 proc. mieszkańców województwa. W ramach projektu zaplanowano budowę światłowodowej sieci o łącznej długości przekraczającej 3600 kilometrów. Ta mazowiecka sieć internetowa ma zacząć funkcjonować w 2014 roku.