Z raportu TNS OBOP wynika, że 9 na 10 osób mieszkających na wsi jest z tego faktu zadowolonych, a aż 8 na 10 mieszkańców wsi nie chciałoby się przeprowadzić do ośrodków miejskich - poinformowała we wtorek PAP Agencja Nieruchomości Rolnych.

Ankieta przeprowadzona przez ośrodek badania opinii publicznej TNS OBOP w dniach 27 maja - 7 czerwca br. dotyczyła sytuacji rolników, poziomu ich zadowolenia ze zmian na terenie, na którym żyją oraz tego, jak oceniają funkcjonowanie instytucji zarządzających i wspomagających rolnictwo.

Trzy największe powody do zadowolenia dla mieszkańców wsi to: dostęp do sieci wodociągowej, bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania i dostęp do internetu (wymieniło to odpowiednio 77 proc., 72 proc. i 60 proc. badanych). Pomimo wysokiego poziomu zadowolenia z życia na wsi, mieszkańcy wsi narzekają na brak dostępu do sieci gazowej i kanalizacyjnej - odpowiednio 49 proc. i 42 proc., brak możliwości rozwoju - 41 proc., niemal tyle samo jest niezadowolonych z powodu trudnego dostępu do kultury i sztuki.

Z badania wynika, że 79 proc. badanych rolników dobrze ocenia działalność Agencji Nieruchomości Rolnych, a 11 proc. bardzo dobrze; złe zdanie o Agencji ma 7 proc. badanych. W 2010 roku dobrze Agencję oceniało 77 proc. mieszkańców wsi - podkreśla ANR.

Reklama

Połowa ankietowanych wie o możliwości nabycia ziemi z zasobu ANR na zasadach preferencyjnych do końca 2013 r. Ponad połowa (52 proc.) nie jest świadoma, że pełne otwarcie rynku ziemi w Polsce dla nabywców z większości krajów europejskich nastąpi w maju 2016 r.

Co piąty rolnik zamierza w ciągu najbliższych 3 lat kupić od Agencji ziemię, a 76 proc. respondentów nie przewiduje jej zakupu. Spośród chętnych do nabycia państwowej ziemi, 45 proc. chciałoby pozyskać areał do 5 ha, 29 proc. - do 15 ha, a 26 proc. jest zainteresowanych kupnem nieruchomości większej niż 15 ha.

Większość badanych chciałaby sfinansować nabycie ziemi za pomocą kredytu preferencyjnego (61 proc. - w grupie do 5 ha; 54 proc. - do 15 ha i 73 proc. - powyżej 15 ha). Na drugim miejscu wymieniana jest płatność na raty (26 proc. - do 5 ha; 38 proc. - do 15 ha i 21 proc. - powyżej 15 ha).

Informacje o Agencji połowa badanych uzyskuje z telewizji (46 proc. z telewizji publicznej, 4 proc. - z niepublicznej), a co czwarty od rodziny i znajomych. Tylko 16 proc. badanych dowiaduje się o działaniach ANR z prasy, tyle samo z internetu, a tylko 6 proc. z radia.

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1500 osób (867 rolników i 633 "nierolników"). Objęte nim zostały osoby pełnoletnie mieszkające na wsi, ubezpieczone w KRUS, kierujące lub zarządzające gospodarstwem rolnym, w którym prowadzona jest produkcja rolna (grupa określana w badaniu jako "rolnicy"), oraz osoby powyżej 18 lat mieszkające na wsi ("nierolnicy").

Zostało ono wykonane na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia.