16.05. Watykan (PAP) - Kraje anglojęzyczne i Niemcy są najbardziej zaawansowane w dziedzinie zasad postępowania wobec przypadków pedofilii w Kościele - ocenił w poniedziałek rzecznik Watykanu ks. Federico Lombardi. Tego dnia Watykan wydał okólnik do episkopatów w tej sprawie.

Ksiądz Lombardi zauważył podczas rozmowy z dziennikarzami, że kraje anglojęzyczne najdłużej zmagają się z tym problemem i już wypracowały linię postępowania przeciwko pedofilii w szeregach duchowieństwa. Kościół w Niemczech zaś - dodał - ma zasady "bardzo starannie opracowane i już wypróbowane".

Przedstawiając dokument Kongregacji Nauki Wiary na temat wytycznych, które muszą w ciągu roku przygotować episkopaty poszczególnych krajów, watykański rzecznik wyjaśnił, że jego celem jest znalezienie "wspólnego mianownika".

Rok, jak powiedział ks. Lombardi, to naprawdę mało czasu na opracowanie kościelnego dokumentu. Tempo to zaś - zdaniem rzecznika - świadczy o woli szybkiego uporania się z problemem pedofilii.

Następnie ks. Lombardi przypomniał, że wytyczne już obowiązują w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii, Kanadzie, na Filipinach, a prace nad nimi trwają w Belgii, Szwecji, Indiach, Brazylii i Wenezueli. W Chile prace te właśnie się skończyły.

Według rzecznika Watykanu wytyczne są już we Francji, Austrii, Szwajcarii i Słowenii; w Holandii są one przedmiotem prac komisji.

Watykan ogłosił okólnik w sprawie przypadków pedofilii w Kościele

Watykan ogłosił w poniedziałek okólnik w sprawie przypadków pedofilii w Kościele. Na jego podstawie episkopaty mają opracować wytyczne postępowania. W dokumencie wskazano, że biskup ma "obowiązek powiadomienia władz świeckich o domniemanym przestępstwie".

W okólniku stwierdzono: "Nadużycie seksualne osób niepełnoletnich nie jest tylko przestępstwem kanonicznym, lecz także przestępstwem ściganym przez prawodawstwo cywilne. Chociaż relacje z władzami cywilnymi nie są jednakowe w poszczególnych krajach, niemniej jednak ważna jest współpraca z nimi w zakresie własnych kompetencji".