W Niemczech żyje 6,75 mln cudzoziemców, z czego 6 procent to obywatele Polski - wynika z opublikowanych w czwartek danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis) w Wiesbaden. W 2010 roku liczba żyjących w Niemczech Polaków wzrosła o 20,9 tys.

Największą grupę cudzoziemców w Niemczech stanowią Turcy (24 proc.). Drugim najważniejszym krajem pochodzenia żyjących w RFN obcokrajowców są Włochy (8 proc.), zaś Polska jest na trzecim miejscu; według danych Destatis w Niemczech żyło w 2010 roku 419 435 Polaków.

W 2010 roku do Niemiec przybyło albo urodziło się w tym kraju 472 tys. obcokrajowców. Ogólna ich liczba wzrosła o 58,8 tys. (0,9 proc.) w porównaniu do poprzedniego roku.; to pierwszy przyrost od pięciu lat. Najwięcej przybyło Rumunów (wzrost o 21,6 tys.), Polacy byli następni w kolejności, a po nich - Bułgarzy (wzrost o 13 tys.).

Od kilkunastu lat systematycznie zmniejsza się z kolei liczba obywateli Turcji żyjących w Niemczech. W zeszłym roku grupa ta zmniejszyła się o 28,6 tys. osób i na koniec 2010 roku liczyła 1,63 mln, podczas gdy w 1998 roku w RFN mieszkało jeszcze 2,1 mln Turków.

W 2010 roku 300,7 tys. obcokrajowców wyjechało z Niemiec bądź zmarło. Dodatkowo 112,5 tys. osób wykreślono z rejestrów cudzoziemców z innych powodów, np. przyjęcia przez te osoby obywatelska niemieckiego.

Najwięcej cudzoziemców mieszka w Nadrenii Północnej-Westfalii, Badenii-Wirtembergii oraz Bawarii. Nadrenia Północna-Westfalia to region, w którym żyje największa grupa Polaków - ponad 119 tys.