Jako zwolenników rządu określiło siebie 36 proc. badanych, przeciwnikami obecnego gabinetu jest 30 proc. - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Z tego, że rządem kieruje Donald Tusk, zadowolonych jest 41 proc. ankietowanych, przeciwnego zdania jest 45 proc.

Zarówno grupa zwolenników, jak i przeciwników rządu zmniejszyła się w stosunku do sondażu z lutego o 1 punkt proc. Obojętność wobec rządu wyraziło 30 proc. ankietowanych - o 1 punkt proc. więcej niż poprzednio. Natomiast zdania w kwestii stosunku do rządu nie wyraziło 4 proc. respondentów (wzrost o 1 punkt proc.).

Notowania premiera Tuska pogorszyły się w stosunku do sondażu z poprzedniego miesiąca - o 2 punkty proc. zmniejszyła się grupa zadowolonych z tego, że stoi on na czele rządu, natomiast o 4 punkty proc. zwiększył się odsetek tych, którzy są z tego niezadowoleni. Zdania nie wyraziło 14 proc. badanych (mniej o 2 punkty proc.).

Dobrze wyniki działalności rządu od czasu objęcia przez niego władzy oceniło 35 proc. ankietowanych - o 4 punkty proc. mniej niż w lutym. Źle oceniło je 52 proc. badanych - o 5 punktów proc. więcej niż w poprzednim badaniu. Zdania nie wyraziło 13 proc. ankietowanych (spadek o 1 punkt proc.).

W opinii 29 proc. respondentów (o 2 punkty proc. mniej niż w lutym) polityka obecnego rządu daje szansę poprawy sytuacji gospodarczej. Przeciwnego zdania jest 58 proc. ankietowanych - o 4 punkty proc. więcej niż w poprzednim sondażu. Zdania w tej kwestii nie wyraziło 13 proc. badanych (mniej o 2 punkty proc.).

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 3-9 marca na liczącej 950 reprezentatywnej grupie dorosłych mieszkańców Polski.