Jak poinformowało MRR, Iwona Wendel dotychczas pracowała w Urzędzie Miasta Krakowa, gdzie pełniła m.in. funkcję dyrektora Wydziału Informatyki oraz zastępcy dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru. Ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie.

Ministerstwo poinformowało też, że w związku z ostatnimi zmianami w kierownictwie resortu - czyli odejściem dwóch podsekretarzy stanu - trwa kompletowanie nowego kierownictwa i nie ma jeszcze decyzji o podziale zakresu pracy.