Tylko 42 proc. ankietowanych Polaków opowiedziało się za budową elektrowni atomowej w Polsce - wynika z najnowszego badania opinii społecznej przeprowadzonego przez instytut GFK Polonia na zlecenie "Rzeczpospolitej".

Zdecydowanych przeciwników tej inwestycji było 23 proc., a 27 proc. osób stwierdziło, że "raczej" nie chcą jej. Niezdecydowanych było 8 proc. Jednocześnie aż 59 proc. pytanych, czy opowiadają się za budową elektrowni atomowej w ich gminie, odpowiedziało twierdząco.

Mimo braku wyraźnego poparcia Ministerstwo Gospodarki przygotowuje kampanię promującą energetykę jądrową w Polsce. Trwają także prace przygotowawcze do budowy pierwszej w naszym kraju elektrowni atomowej. Prąd z niej ma popłynąć - zgodnie z planami rządu - w 2010 roku.