Sąd Apelacyjny w Poznaniu postanowił zwrócić się do Sądu Najwyższego z wnioskiem o przekazanie sprawy oskarżonego Arkadiusza Kraski innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości – poinformowała w czwartek PAP rzeczniczka Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Arkadiusz Kraska został skazany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie na dożywocie za przypisane mu podwójne zabójstwo w marcu 2001 roku. Wyrok ten utrzymał 3 lipca 2001 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Decyzją Sądu Najwyższego z października ub.r. wyrok skazujący został jednak uchylony, a sprawa miała wrócić do ponownego rozpoznania przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. SO w Szczecinie zwrócił się jednak o przeniesienie sprawy do innego sądu; Sąd Najwyższy do rozpatrzenia sprawy wyznaczył Sąd Okręgowy w Poznaniu.

W połowie października Sąd Okręgowy w Poznaniu przekazał sprawę Arkadiusza Kraski Prokuratorowi Okręgowemu w Szczecinie w celu uzupełnienia śledztwa, zakreślając termin sześciu miesięcy na dokonanie czynności uzupełniających.

W czwartek Sąd Apelacyjny w Poznaniu, w związku z zażaleniem na październikową decyzję SO, wydał postanowienie o zwróceniu się do Sądu Najwyższego z wnioskiem o przekazanie sprawy Arkadiusza Kraski innemu sądowi równorzędnemu "z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości".

Rzeczniczka Sądu Apelacyjnego w Poznaniu sędzia Elżbieta Fijałkowska przypomniała w czwartek, że SN w lutym tego roku, uzasadniając przekazanie sprawy ze szczecińskiego do poznańskiego sądu okręgowego, podkreślił, iż "istnieje obawa o realną możliwość zapewnienia osk. Arkadiuszowi Krasce rzetelnego procesu w sądzie dotychczas właściwym, a także obawa o właściwy odbiór społeczny postępowania prowadzonego w tych okolicznościach oraz wydanego w tych okolicznościach końcowego rozstrzygnięcia. Niezależnie od treści tego ostatniego, petryfikacja obecnego stanu rzeczy mogłaby otworzyć drogę do budowania szkodliwych dla wymiaru sprawiedliwości spekulacji na temat możliwości oddziaływania na przebieg i wynik procesu karnego, czynników wykraczających poza istniejący materiał dowodowy. Zmiana właściwości, pozwoli zmniejszyć obawy czynione z pozycji zewnętrznego obserwatora, co do zagrożenia dla rzetelnego rozpoznania sprawy".

Fijałkowska zaznaczyła także, że wcześniej to właśnie Sąd Apelacyjny w Poznaniu działając jako sąd II instancji, przesądził prawomocnie o odpowiedzialności karnej Arkadiusza Kraski. "Dlatego w ocenie Sądu Apelacyjnego siłą rzeczy, pozostaje w równorzędnej pozycji z Sądem Okręgowym w Szczecinie" - podała.

Sędzia podkreśliła, że celem wydanego w czwartek postanowienia "jest wyeliminowanie obawy co do zagrożenia dla rzetelnego rozpoznania sprawy".

"Chodzi o to, by osoba, przeciwko której toczy się proces oraz jej otoczenie, miała przeświadczenie, że organ procesowy zrobił wszystko, by prawu stało się zadość. Wydaje się, że właśnie w tym szerszym odbiorze, w tym w relacji oskarżony a Sąd Apelacyjny w Poznaniu [też w odniesieniu do Sądu Okręgowego w Szczecinie] ten odbiór został zachwiany" – wskazała. (PAP)

autor: Anna Jowsa