Pandemia COVID-19 pokazała, jak bardzo potrzebna była nam e-rewolucja w organizacji opieki zdrowotnej. Sprawne przygotowanie wdrożenia e-recept i pilotaż e-skierowań w ub. roku nie tylko oznaczały skokowy wzrost cyfryzacji usług publicznych w Polsce ale też dały lekarzom narzędzia zwiększające bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów oraz ich samych. W marcu 2019 r. w Polsce było wystawianych średnio ponad 5 tys. e-recept dziennie. Rok później było to już nawet 1,2 mln dziennie.