Decyzją Prezydium Sejmu zaplanowane pierwotnie na dwa dni posiedzenie Sejmu zostało skrócone do jednego dnia, okrojony został także porządek obrad. Wprowadzono też limit 55 posłów, którzy mogą być obecni na sali plenarnej.

Prowadzący obrady wicemarszałek Ryszard Terlecki (PiS) podkreślił na początku posiedzenia, że Prezydium Sejmu jednogłośnie przyjęło zalecenie, aby wszyscy posłowie obecni na sali plenarnej i w innych salach używali maseczek. Dodał, że wszystkie kluby i koło poselskie otrzymały też informację o limicie osób, które mogą być obecne na sali plenarnej.

"My posłowie Konfederacji na Sejmie IX kadencji wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec stwierdzeń i działań Prezydium Sejmu podejmowanych wobec nas w ostatnich dniach i godzinach, podczas trwającego 18. posiedzenia Wysokiej Izby. Mamy na uwadze zwłaszcza reglamentację dostępu do sali posiedzeń plenarnych, próbę narzucenia posłom innych pozaprawnych procedur, a także publiczne insynuacje i groźby pod naszym adresem" - głosi oświadczenie posłów Konfederacji, przekazane m.in. Prezydium Sejmu.

Posłowie Konfederacji przekonują, że działania Prezydium Sejmu mają znamiona "nadużycia uprawnień" i ograniczenia możliwości wykonywania mandatu posła, a także godzą w ich dobra osobiste oraz powagę Sejmu". Chodzi zwłaszcza o narzucanie posłom Konfederacji obowiązku noszenia maseczek w czasie posiedzenia Sejmu, co - ich zdaniem - nie ma podstawy prawnej.

"Poszanowania prawa i sprawiedliwości będziemy dochodzić stosownie do potrzeb w trybie regulaminowym (przed Komisją Etyki Poselskiej) lub ustawowym (przed sądami RP)" - głosi oświadczenie, w którym posłowie Konfederacji zwracają się też o przedstawienie przez Prezydium Sejmu podstawy prawnej działań, w których powołuje się na walkę z Covid-19.

Z informacji PAP wynika, że podczas obrad Konwentu Seniorów, który zebrał się ok. godz. 17 w sprawie zachowania posłów Konfederacji, podjęto decyzję, że posłowie nie będą siłą wyprowadzani z obrad, nawet jeśli uporczywie będą odmawiać zakładania maseczek. (PAP)