Partia Zieloni odwołała się do Sądu Najwyższego od decyzji Państwowej Komisji Wyborczej o odrzuceniu ich sprawozdania finansowego - poinformowała PAP współprzewodnicząca partii Małgorzata Tracz. "Mamy nadzieję, że Sąd Najwyższy przychyli się do naszej argumentacji" - dodała.

Liderka Zielonych i posłanka KO poinformowała, że w swoim wniosku do SN Zieloni zwrócili uwagę na niewspółmierną karę za relatywnie niewielkie przewinienie i możliwą niekonstytucyjność przepisów ustawy o partiach politycznych, który to umożliwia.

"Przypomnę, że chodzi o 580 złotych, które otrzymaliśmy od członków naszej partii" - powiedziała Tracz. Ponieważ nie mieszkają oni na stałe w Polsce, PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe Zielonych. "Mamy nadzieję, że Sąd Najwyższy przychyli się do naszej argumentacji, dotyczącej postanowienia PKW" - dodała Tracz.

PKW odrzuciła w końcu września sprawozdania finansowe Konfederacji i Zielonych za 2019 r. "W przypadku Zielonych przesłanką było przyjęcie środków od osób, które nie spełniają ustawowych wymogów jako darczyńcy na rzecz partii, chodzi przede wszystkim o miejsce zamieszkania osoby, którą zgodnie z ustawą może być tylko obywatel polski mieszkający stale na terytorium Polski. A partia przyjęła środki od osób niespełniających tych wymogów" - wyjaśnił PAP dyrektor Zespołu Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych Krzysztof Lorentz.

Każda partia polityczna, aby mogła funkcjonować, zgodnie z prawem musi co roku przedkładać Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie finansowe ze swojej działalności za poprzedni rok. PKW może przyjąć sprawozdanie finansowe bez zastrzeżeń, ze wskazaniem uchybień, albo je odrzucić.

W przypadku partii politycznej, która nie otrzymuje subwencji z budżetu państwa, odrzucenie sprawozdania finansowego nie pociąga za sobą żadnych skutków. Natomiast jeśli ostatecznie odrzucone zostanie sprawozdanie partii, która pobiera subwencje, wtedy traci ona do niej prawo na trzy lata.

Subwencje przysługują partiom politycznym, które w wyborach do Sejmu uzyskały w skali kraju co najmniej 3 proc. ważnie oddanych głosów oraz koalicjom partii politycznych, na które oddano co najmniej 6 proc. ważnie oddanych głosów.