Sejmowe Komisje Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrywały na wtorkowym posiedzeniu rządowym projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, tzw. społeczną część pakietu mieszkaniowego opracowaną w Ministerstwie Rozwoju.

Nowe rozwiązania m.in. umożliwią uzyskanie wynajmowanego lokalu na własność, a samorządy mają dostać więcej pieniędzy na budowę mieszkań dla osób o mniej zasobnych portfelach.

Posłowie przyjęli na posiedzeniu pakiet 14 poprawek zgłoszonych przez Annę Paluch z PiS. Odnoszą się one m.in. do zmian w Prawie budowlanym. "Chodzi o rozszerzenie zaproponowanego katalogu procedur, które będzie można dokonać elektronicznie" - tłumaczyła podczas obrad komisji Paluch. Wyjaśniła, że inwestor będzie miał możliwość wyboru: złożenie dokumentów budowlanych w wersji papierowej lub elektronicznej - zatwierdzenie będzie się odbywać przez kwalifikowany podpis elektroniczny.

W ramach tej poprawki dodatkowymi procedurami, których załatwienie ma być możliwe przez internet mają być: wniosek o odstępstwo w przepisach techniczno-budowlanych; wniosek o pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym; wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego; wniosek o zmianę pozwolenia na budowę; wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego, wniosek o wydanie decyzji wyłączającej stosowanie niektórych obowiązków w stosunku do kierownika budowy; wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego; zawiadomienie o zakończeniu budowy i wniosek o pozwolenie na użytkowanie.

"Należy cyfryzować proces inwestycyjno-budowlany i skracać tym samym jego czas, co wiąże się z oszczędnościami dla inwestorów" - zaznaczył obecny na posiedzeniu komisji wiceminister rozwoju Robert Nowicki.

Jak tłumaczyła Anna Paluch, scyfryzowanie kolejnych dziewięciu procedur z zakresu prawa budowlanego we wszystkich organach administracji wymaga czasu, dlatego proces ten ma nastąpić po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia ustawy.

Wśród poprawek doprecyzowujących jest m.in. zmiana do art. 20 o Krajowym Zasobie Nieruchomości(KZN). Chodzi o to, jak wyjaśniła Paluch, by nie poszerzać udziału Lasów Państwowych w KZN. "Na obecnym etapie jest 126 nieruchomości o prawie 900 ha powierzchni pozyskanych z Lasów Państwowych - nie ma powodu, aby przeznaczać więcej terenów leśnych na cele zabudowy" - mówiła.

Posłowie opowiedzieli się też za doprecyzowaniem przepisów, które umożliwiają zaliczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 rok na 2021 r. Chodzi o przedsiębiorców, którzy wnieśli taką opłatę na początku pandemii i "odczuli negatywne skutki COVID". Paluch zaznaczyła, że wymaga to jednak notyfikacji KE.

Teraz projekt trafi do drugiego czytania w Sejmie. (PAP)

autor: Magdalena Jarco