W wieku 89 lat zmarł prof. Roman Ney, geolog, nauczyciel akademicki, profesor nauk technicznych, w PRL dwukrotny rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, także poseł na Sejm w latach 89-91. Pogrzeb Neya odbędzie się w poniedziałek na cmenatrzu Rakowickim w Krakowie - wynika z informacji przekazanych w piątek PAP przez AGH.

Naukowiec był dwukrotnym rektorem AGH - w latach 1972–1975 oraz 1979–1981. Był też rektorem nieistniejącej już Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach w latach 2004-2010.

Poza działalnością naukową Roman Ney był zaangażowany politycznie i należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR), z której ramienia został w 1989 r. posłem na Sejm. Wcześniej w komunistycznym rządzie pełnił wysokie funkcje związane z oświatą, był m.in. wiceministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki.

AGH na swojej stronie internetowej zwraca uwagę na naukowe osiągnięcia Neya.

Prof. dr hab. inż. Roman Ney urodził się 18 lutego 1931 r. w Pińsku (obecnie Białoruś). W 1955 r. ukończył studia w Akademii Górniczo-Hutniczej, w tej też uczelni zdobywał kolejne tytuły naukowe.

W ramach badań porównawczych prowadzonych w Polsce, na Ukrainie, w Rumunii, na Morawach i w Słowacji opracował nowe ujęcie budowy geologicznej zapadliska przedkarpackiego i obszarów przyległych, co przyczyniło się do rozwoju poszukiwań naftowych i odkrycia złóż gazu. Opracował podstawy naukowe i stworzył nowy kierunek badań o nazwie „gospodarka surowcami mineralnymi”. Był współinicjatorem badań nad wykorzystaniem energii geotermalnej dla ciepłownictwa.

Należał m.in. do Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Pełnił też funkcję przewodniczącego Państwowej Rady Energetycznej, zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego, przewodniczącego Komisji Nauki i Postępu Technicznego. Był członkiem Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Rady Nadzorczej Geotermii Podhalańskiej SA, Komisji Ochrony Kopalni Soli i Miasta Wieliczka.(PAP)

autor: Beata Kołodziej