Rada wybierze w głosowaniu siedmioosobowe prezydium. Członkami Rady mogą zostać osoby, które przebywają na terytorium Białorusi i które reprezentują jakąś grupę społeczną i są przez nią szanowane.

„Najważniejsze to społeczny konsensus i działanie w ramach konstytucji, by wyjść z kryzysu” – powiedział Łatuszka, w przeszłości dyplomata i minister kultury, a do poniedziałku dyrektor Teatru im. Janki Kupały. Został z tej funkcji zwolniony za poparcie protestów.

„Naszym celem nie jest obalenie władzy i przejęcie władzy sposobem niekonstytucyjnym, nie jest wezwanie do przemocy” – podkreślił prawnik Cichanouskiej Maksim Znak.

Zdaniem Latuszki podstawowymi zasadami działania Rady powinny być „białoruskie prawo i niestosowanie siły”.

Krytykę, która pod adresem Rady już zabrzmiała ze strony prezydenta Alaksandra Łukaszenki, Łatuszka nazwał potwierdzeniem ważnej roli społecznej Rady.

Łukaszenka oznajmił we wtorek, że w skład rady koordynacyjnej weszli "obrażeni, którzy kiedyś byli u władzy", a także "rozszalali naziści". Jego zdaniem utworzenie Rady to próba przejęcia władzy.

Łatuszka ocenił, że obecnie krajem faktycznie rządzą struktury siłowe, zwłaszcza KGB. „Oni prowokują i kreują sytuacje, które prowadzą do konfliktów” – zauważył.

Uczestnicy spotkania zapewnili, że celem Rady będzie podtrzymanie przyjaznych, pragmatycznych i wzajemnie korzystnych relacji ze wszystkimi partnerami zagranicznymi, w tym z Rosją i państwami zachodnimi.

W konferencji uczestniczyli także przedstawiciel robotników z mińskich zakładów produkcji traktorów Siarhiej Dyleuski i współpracowniczka Cichanouskiej ze sztabu Wiktara Babaryki – Maryja Kalesnikawa.

W skład Rady ma wejść ok. 70 osób; wśród niech jest wielu reprezentantów świata polityki, kultury i gospodarki. Są to m.in. pisarka Swiatłana Aleksijewicz, obrońca praw człowieka Aleś Bialacki, dziennikarka Swiatłana Kalinkina oraz przedstawiciele partii opozycyjnych i załóg państwowych zakładów pracy.