- Rygory ponownie wprowadzane zostaną w 9 powiatach woj. wielkopolskiego, małopolskiego, łódzkiego i śląskiego - m.in. obowiązkowe maseczki w przestrzeni publicznej; łagodniejsze rygory w 10 kolejnych powiatach m.in. w woj. podkarpackim - zapowiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Obostrzenia dotyczą targów i kongresów, wydarzeń sportowych i kulturalnych, gastronomii, sanatoriów, wesel, transportu i obowiązku noszenia maseczek.

- Wśród nich będą m.in. wesołe miasteczka, zgromadzenia w kościele i uroczystości rodzinne - zapowiedział Łukasz Szumowski.

Obszary zakażeń podzielone zostaną na dwie strefy. W tzw. czerwonej strefie noszenie maseczek będzie obowiązkowe wszędzie, ten nakaz obejmie dziewięć powiatów. W pozostałych 10 tzw. strefie żółtej restrykcje będą łagodniejsze.

- Ograniczenie liczby osób, które będą mogły korzystać z komunikacji zbiorowej, do 50 proc. miejsc siedzących, ograniczone zostanie też liczba osób, które będą mogły brać udział w weselach i uroczystościach rodzinnych, m.in. weselach. W strefie czerwonej do 50, a w żółtej - do 100. Będzie też obowiązek rejestracji wesel - powiedział na konferencji wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Które powiaty zostaną objęte restrykcjami?

MZ wprowadzi w tych powiatach dwa rodzaje obostrzeń - czerwony i żółty.

Większe, "czerwone" obostrzenia będą obowiązywały w powiatach: ostrzeszowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, wieluńskim, pszczyńskim, w Rudzie Śląskiej, rybnickim, w Rybniku i pow. wodzisławskim.

Łagodniejsze, "żółte" rygory będą w powiatach: wieruszowskim, Jastrzębie Zdrój, jarosławskim, Żorach, kępińskim, przemyskim, cieszyńskim, pińczowskim, oświęcimskim i Przemyślu.