Podtrzymujemy, jako Solidarna Polska, swoje stanowisko, że jakiekolwiek wiązanie środków z kwestią praworządności jest dla nas wysoce niepokojące - mówił w środę minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Zaznaczył jednak, że z dobrą wiarą podchodzi do zapowiedzi premiera, że do takiego powiazania nie dojdzie.

We wtorek zakończył się unijny szczyt budżetowy. Zgodnie z porozumieniem zawartym we wtorek nad ranem w Brukseli, Polska ma pozyskać w ramach funduszu odbudowy ponad 124 mld euro w grantach, a łącznie z uprzywilejowanymi pożyczkami - 160 mld euro.

"Jeżeli chodzi o wielkość wynegocjowanych środków finansowych, to jest to na pewno sukces delegacji Polski z panem premierem" - ocenił w środę w Sygnałach Dnia w PR1 minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Ziobro odniósł się także do kwestii praworządności. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że w porozumieniu zawartym na szczycie nie ma bezpośredniego połączenia pomiędzy oceną praworządności, a przyznanymi środkami budżetowymi.

"My zapoznajemy się oczywiście z tymi zapisami i podtrzymujemy, jako Solidarna Polska, swoje stanowisko, że jakiekolwiek wiązanie środków z kwestią praworządności jest dla nas wysoce niepokojące" - podkreślił Ziobro. Jak dodał, w takiej sytuacji najlepsze byłoby zastosowanie prawa weta i zablokowanie tych rozwiązań.

"Jednak z dobrą wiarą podchodzimy do kategorycznych, twardych zapowiedzi pana premiera, który gwarantuje nam, jako Solidarnej Polsce, koalicyjnemu członkowi rządu, ale też i Prawu i Sprawiedliwości i wszystkim Polakom, że on wynegocjował takie rozwiązanie, które gwarantuje, że ostatecznie do takiego powiazania nie dojdzie i że jest mechanizm tzw. jednomyślności w finale tych ewentualnych kroków, o których czytamy we wnioskach szczytu (...) gwarantujących, że nie ma zagrożenia dla Polski" - powiedział.

"Ja trzymam się tego zapewnienia, mając zaufanie do wypowiedzi pana premiera" - podkreślił Ziobro. "Będziemy musieli to jeszcze zweryfikować, bo w każdym innym przypadku, takie rozwiązania byłyby niebywale groźne dla Polski" - dodał.

W punkcie 22. porozumienia ze szczytu jest mowa o tym, że: "Interesy finansowe Unii są chronione zgodnie z ogólnymi zasadami zapisanymi w Traktatach Unii, w szczególności z wartościami określonymi w art. 2 TUE. Rada Europejska podkreśla znaczenie ochrony interesów finansowych Unii. Rada Europejska podkreśla znaczenie poszanowania praworządności".

Z kolei punkt 23. głosi, że: "Na tej podstawie wprowadzony zostanie system warunkowości mający na celu ochronę budżetu i funduszu odbudowy. W tym kontekście Komisja zaproponuje środki na wypadek naruszenia, które zostaną przyjęte przez Radę większością kwalifikowaną. Rada Europejska szybko powróci do tej kwestii".