Głównym elementem propozycji jest wniosek w sprawie współpracy administracyjnej (DAC 7), który rozszerza przepisy UE dotyczące przejrzystości podatkowej na platformy cyfrowe. Chodzi o to, by podmioty dokonujące transakcji sprzedaży towarów lub usług na platformach płaciły należytą stawkę podatku.

"Sprawiedliwe opodatkowanie to punkt wyjścia, który pomoże naszej gospodarce wyjść z kryzysu. Musimy ułatwić życie w sprawach podatków uczciwym obywatelom i przedsiębiorstwom, a jednocześnie utrudnić je oszustom" - oświadczył w Brukseli unijny komisarz ds. gospodarki Paolo Gentiloni.

Zmiany, jakich chce KE, mają zapewnić automatyczną wymianę informacji przez państwa członkowskie na temat przychodów generowanych przez sprzedawców na platformach internetowych. Propozycja wzmacnia i upraszcza również przepisy w innych dziedzinach, w których kraje unijne współpracują w zwalczaniu nadużyć podatkowych, na przykład poprzez wspólne kontrole podatkowe.

Urzędnicy w Brukseli od lat próbują nakłonić państwa członkowskie do ściślejszej współpracy podatkowej, ale bez powodzenia, bo w tym obszarze unijne stolice podejmują decyzje jednomyślnie. Problemem jest to, że kraje UE konkurują ze sobą w stawkach podatkowych, starając się w ten sposób przyciągać do siebie kapitał.

Przykładem jest Irlandia, która mimo, że KE w 2016 roku nakazała jej ściągnąć od Apple 13 mld euro do budżetu za niesłuszne jej zdaniem przyznanie zniżki podatkowej, broniła się przed tym na wszelkie sposoby. W środę KE przegrała sprawę przed Sądem UE, którą wytoczył jej nie tylko Apple, ale też Dublin. Komisja ma nadzieję, że kryzys wywołany pandemią pomoże przełamać podejście, w którym interes krajowy jest realizowany kosztem innych państw UE.

"Przedstawione wnioski pomogą państwom członkowskim w zabezpieczeniu potrzebnych dochodów, które muszą zainwestować w kapitał ludzki i infrastrukturę" - zaznaczył Gentiloni.

KE zaprezentowała ponadto plan dotyczący podatków, który przewiduje 25 działań mających służyć uproszczeniu systemu podatkowego oraz jego sprawiedliwsze i lepsze dostosowanie do nowoczesnej gospodarki w nadchodzących latach.

Działania te mają ułatwić życie uczciwym podatnikom przez usunięcie przeszkód na każdym etapie, począwszy od rejestracji po składanie deklaracji podatkowych, płatności, weryfikację i rozstrzyganie sporów. Plan działania - jak go reklamuje KE - pomoże państwom członkowskim wykorzystać potencjał danych i nowych technologii, skuteczniej zwalczać oszustwa podatkowe, poprawić przestrzeganie przepisów i zmniejszyć obciążenia administracyjne.

"Teraz bardziej niż kiedykolwiek państwa członkowskie potrzebują bezpiecznych dochodów podatkowych, aby inwestować w przedsiębiorstwa i obywateli, którzy najbardziej takich inwestycji potrzebują - zwrócił uwagę wiceszef KE ds. gospodarczych Valdis Dombrovskis. - Musimy zlikwidować przeszkody podatkowe i ułatwić przedsiębiorstwom w UE innowacje, inwestycje i rozwój".

Częścią pakietu jest też komunikat, w którym Komisja proponuje reformę kodeksu postępowania. Jej celem byłoby przeciwdziałanie konkurencji podatkowej i szkodliwym praktykom podatkowym w UE. Dokument zakłada też zmiany w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych do współpracy, tzw. czarnej liście podatkowej UE. Miałaby ona stanowić jeszcze mocniejszy instrument presji na kraje trzecie, by przekazywały UE odpowiednie informacje o firmach uciekających do nich z podatkami.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)