Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zadecydowała, że zarekomenduje Senatowi wszystkich czterech kandydatów na członków Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie we wrześniu ubiegłego roku, komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 ma być organem "niezależnym od innych organów władzy państwowej" i składać się z siedmiu członków: trzech powołanych przez Sejm większością trzech piątych głosów, jednego powołanego przez Senat również większością trzech piątych głosów oraz po jednym członku powołanym przez: premiera, prezydenta i Rzecznika Praw Dziecka.

Na liście kandydatów zgłoszonych do Senatu, rozpatrywanej we wtorek przez senacką Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji były cztery osoby.

Adam Czarnecki - kandydat zgłoszony przez Stowarzyszenie "Możesz" na rzecz psychoprofilaktyki i rozwoju dzieci i młodzieży z siedzibą w Piastowie - prowadzi własną kancelarię adwokacką w Piastowie. Jest doktorantem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Marian Jagielski - kandydat zgłoszony przez Naczelną Radę Adwokacką - ukończył aplikację sędziowską i adwokacką, od ponad 30 lat wykonuje zawód adwokata, od 1993 r. w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej w Opolu.

Agnieszka Rękas - kandydatka zgłoszona przez senatorów KO, PSL i senatorów niezależnych - jest sędzią w stanie spoczynku. Wcześniej była sędzią w Sądzie Rejonowym, następnie w Sądzie Okręgowym w Częstochowie, orzekała w Wydziale Karnym i Wydziale Karnym Odwoławczym. Była prekursorem mediacji w Polsce. Była też doradcą, a następnie głównym konsultantem do spraw prawnych Rzecznika Praw Dziecka, gdy funkcję tę pełnił Marek Michalak.

Agnieszka Widera-Wysoczańska – kandydatka zgłoszona przez Stowarzyszenie Pomocy Kobietom i Matkom "Eurydyka" - jest psychologiem, specjalistą w zakresie przemocy w rodzinie, zwłaszcza przemocy seksualnej. Zajmuje się tą tematykę od 1987 r., gdy ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadzi m.in. superwizje oraz szkołę psychologów i pedagogów w zakresie diagnozy, wsparcia i terapii dzieci wykorzystywanych seksualnie oraz osób dorosłych, które doświadczyły pedofilii w dzieciństwie i młodości. Jest biegłym sądowym.

Wszyscy czterej kandydaci zostali pozytywnie zaopiniowani przez senacką komisję. Spośród rekomendowanych kandydatów jednego wybierze Senat, na posiedzeniu, które rozpoczyna się w środę.

Dotychczas swoich przedstawicieli do komisji powołali prezydent - Justynę Kotowską, premier - Elżbieta Malicką oraz Rzecznik Praw Dziecka: Błażeja Kmieciaka.

W połowie czerwca sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zarekomendowała wszystkich zgłoszonych do Sejmu kandydatów do komisji. Spośród nich Sejm wybierze trzech.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział powstanie państwowej komisji do badania przypadków pedofilii w maju ub.r. po premierze filmu braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu", w którym przedstawione zostały przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne.