Od uroczystego powitania i złożenia wpisów w księdze pamiątkowej rozpoczęło się w czwartek spotkanie szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej w Lednicach na Morawach. Premierzy V4 będą konsultować stanowiska dot. propozycji wieloletnich ram finansowych na lata 2021-27 i projektu Europejskiego Funduszu Odbudowy.

To pierwszy zagraniczny wyjazd premiera Mateusza Morawieckiego od czasu wybuchu pandemii COVID-19.

"Podczas spotkania planowane są dwie sesje w gronie szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. Celem spotkania jest wymiana poglądów oraz konsultacja stanowisk państw V4 wobec propozycji wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 oraz projektu Europejskiego Funduszu Odbudowy" – mówił PAP przed wylotem rzecznik rządu Piotr Müller. Pytany, jakie stanowisko podczas tego spotkania przedstawi premier Morawiecki, odparł, że Polska podkreśla konieczność zachowania zasadniczej roli polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej w przyszłym budżecie unijnym.

"W kontekście projektu Europejskiego Funduszu Odbudowy zwraca się uwagę na zasadność udzielenia istotnego wsparcia finansowego dla państw członkowskich dotkniętych kryzysem wywołanym pandemią oraz przyjęcia bardziej sprawiedliwych mechanizmów dystrybucji przewidzianych w jego ramach środków, uwzględniających rzeczywistą zamożność poszczególnych państw" – dodał Müller.

"Celem strony polskiej jest wyeksponowanie swojego stanowiska w odniesieniu do tych kwestii oraz zachowanie spójności państw Grupy Wyszehradzkiej wobec dyskutowanych tematów" – powiedział rzecznik rządu.

Ok. godz. 16 planowana jest wspólna konferencja prasowa premierów V4.

Zgodnie z przedstawioną pod koniec maja przez Komisję Europejską propozycją nowy unijny budżet na lata 2021-2027 ma wynosić 1,1 bln euro. Dodatkowo – zgodnie z propozycją KE – państwa członkowskie powinny mieć do dyspozycji 750 mld euro w grantach i pożyczkach w ramach instrumentu ożywienia gospodarczego (tzw. fundusz odbudowy), z czego 63,8 mld euro Komisja Europejska proponuje Polsce. KE zaproponowała także 55 mld euro na uzupełnienie obecnych programów polityki spójności do 2022 r. w ramach nowej inicjatywy REACT-EU oraz zwiększenie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji z 7,5 mld euro do 40 mld euro.

Spotkanie premierów w Lednicach kończy roczne przewodnictwo Czech w Grupie Wyszehradzkiej, której od 1 lipca br. przewodniczyć będzie Polska. (PAP)

autorzy: Rafał Białkowski, Piotr Górecki