Kanclerz Angela Merkel oświadczyła na konferencji prasowej, po długotrwałych dwudniowych negocjacjach, które trwały łącznie 21 godzin i przeciągnęły się do późnych godzin nocnych w środę, że łączna wartość pakietu pomocowego wyniesie 130 mld euro (ok. 146 mld dolarów).

"To śmiała odpowiedź na kryzys, która ma pobudzić wydatki konsumpcyjne, na innowacyjne inwestycje oraz złagodzić obciążenia finansowe rodzin" - powiedziała kanclerz.

"Wielkość pakietu na lata 2020/21 wyniesie 130 mld euro, z których 120 mld wydatkowanych będzie przez rząd federalny" - poinformowała Merkel. Dodała, że pakiet przewiduje m. in. obniżkę podatku VAT w celu pobudzenia konsumpcji z 19 do 16 proc. na okres 6 miesięcy, poczynając od 1 lipca.

Specjalna, niższa stawka podatku VAT ma zostać w tym samym okresie dodatkowo obniżona z 7 do 5 proc.

Władze lokalne, borykające się z deficytem wynikającym z mniejszych wpływów z podatków, mają otrzymać pomoc w wysokości ok. 10 mld euro z przeznaczeniem na wydatki infrastrukturalne i na budownictwo mieszkaniowe.

Rodziny będą otrzymywać pomoc w wysokości 300 euro na 1 dziecko, przy czym osoby samotnie wychowujące dzieci otrzymają wyższą pomoc.

Pakiet przewiduje także m. in. pomoc dla sektorów gospodarki szczególnie dotkniętych przez pandemię, zachęty finansowe dla produkcji i zakupu pojazdów elektrycznych i hybrydowych oraz większe inwestycje rządowe w energię odnawialną i cyfryzację.

Reuter zauważa, że wielkość niemieckiego pakietu pomocowego zaniepokoiła słabsze gospodarczo kraje UE, które obawiają się że rozbieżności w wysokości pomocy w poszczególnych krajach mogą pogorszyć nierównowagę i zniekształcić wspólny rynek UE. (PAP)