W Warszawie działa 71 placówek wsparcia dziennego, które prowadzą organizacje pozarządowe oraz 10 ognisk wychowawczych funkcjonujących w ramach Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka".

Ośrodki te opiekują się dziećmi i młodzieżą, zapewniają pomoc w nauce, organizują czas wolny oraz wspierają rozwój zainteresowań. Współpracują z rodzinami swoich podopiecznych, szkołami oraz ośrodkami pomocy społecznej i specjalistami. Każdego roku z ich pomocy korzysta średnio 1,8 tys. dzieci i młodzieży.

Zanim jednak wznowiły one swoją działalność - w oparciu o wytyczne rządowe - przygotowano szczegółowe procedury sanitarne. Miasto przekazało placówkom środki ochrony indywidualnej i płyn do dezynfekcji.

"Tak jak w przypadku warszawskich żłobków i przedszkoli, priorytetem dla otwarcia placówek wsparcia jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży oraz kadrze opiekuńczej. W tym celu miasto dostarczyło do tych instytucji łącznie blisko 10 tys. maseczek, przyłbic, rękawiczek i fartuchów ochronnych oraz około 3 tys. litrów płynów do dezynfekcji" - wyjaśnił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

W ramach tych wytycznych ograniczono też liczbę podopiecznych w grupach. Opieka w placówkach odbywa się w taki sposób, aby nie dochodziło do mieszania się grup. Rodzice i opiekunowie dzieci nie mogą wchodzić do budynku. Spotkania z kadrą opiekuńczą są umawiane z wyprzedzeniem, a podczas samej wizyty rodzic zobowiązany jest do osłonięcia nosa i ust oraz do dezynfekcji rąk przy wejściu. Podopieczni nie mogą przynosić na zajęcia żadnych przedmiotów oraz własnego jedzenia i napojów.

Na zajęcia nie są przyjmowane dzieci osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Pierwszeństwo w przyjęciu do placówki mają dzieci i młodzież, których obydwoje rodzice pracują oraz które nie mają sprzętu do nauki zdalnej lub dostępu do internetu. Kryterium pierwszeństwa dotyczy również dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej oraz rodzin, które mają trudne warunki lokalowe.

Ratusz przekazał także, że do ponownego otwarcia przygotowują się placówki wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów, w tym oferujące warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy i kluby samopomocy, domy dziennego pobytu. Te ośrodki ze względu na grono podopiecznych potrzebują więcej czasu na przygotowanie się do nowego reżimu sanitarnego. (PAP)