We wtorek opublikowano nowelizację rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Nowe rozporządzenia zmienia w przygotowaniu do tych zawodów jeden aspekt - odsetek punktów ECTS, które student w tym roku akademickim może uzyskać w ramach kształcenia zdalnego podczas zajęć praktycznych. Dotąd było to 20 proc., a rozporządzenie zmienia je na 40 proc. Chodzi o zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, w tym zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. (PAP)