Kazachstan będzie wykonywał na szeroką skalę testy na obecność koronawirusa metodą PCR dzięki własnym odczynnikom, wytworzonym przez naukowców z Centralnego Laboratorium Referencyjnego (CRL) – podało we wtorek ministerstwo spraw zagranicznych Kazachstanu.

Kazachstan odmraża gospodarkę i znosi stan wyjątkowy, ale - jak zapowiada - będzie masowo testował obywateli. Centralne laboratorium referencyjne (CRL) opracowało specjalne zestawy testowe do wykrywania koronawirusa wywołującego Covid-19. To dzięki nim Kazachstan w rekordowym czasie wdraża system powszechnego testowania ludności kraju.

Resort dyplomacji Kazachstanu podkreśla, że dostęp do własnych odczynników umożliwia także pełne zabezpieczenie w testy szpitali i wszystkich jednostek podległych ministerstwu zdrowia oraz utworzenie rezerwy strategicznej na wypadek rozprzestrzenienia się infekcji w całym kraju.

PCR, czyli reakcja łańcuchowej polimerazy, pozwala na wykrycie w badanej próbce DNA wirusa SARS-Cov-2.

Reklama

Powszechne testowanie ma pomóc lekarzom w wykrywaniu przypadków bezobjawowych, a przez to umożliwić lepszą kontrolę nad epidemią. Poza tym takie badania są jedną z metod identyfikacji głównych obszarów zakażenia, dzięki czemu będzie można - jak podkreśla ministerstwo - skuteczniej koncentrować wysiłki na walce z wirusem.

Obecnie w Kazachstanie, według danych ministerstwa zdrowia, jest 4179 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, 29 osób zmarło, 1264 pacjentów powróciło do zdrowia.

O potrzebie budowy nowoczesnego laboratorium, którego zadaniem byłoby zapobieganie zagrożeniom biologicznym, w Kazachstanie zaczęto mówić już wiele lat temu. Ze względu na cechy geologiczne i klimatyczne - pustynny i górzysty teren - na znacznej części terytorium tego kraju występowały naturalne ogniska zarazy cholery i innych chorób zakaźnych. Dlatego w kwietniu 2010 roku, w ramach porozumienia w sprawie eliminacji broni masowego rażenia, zawartego pomiędzy USA a Republiką Kazachstanu, rozpoczęto budowę takiej jednostki naukowo-badawczej. Została ona sfinansowana ze środków amerykańskich - Waszyngton przeznaczył na ten cel 100 mln dol. Od 1 stycznia 2020 r. jednostka jest w pełni niezależna od USA, finansowana z budżetu Kazachstanu i zarządzana przez Kazachów.

Laboratorium CRL to międzynarodowe, zaawansowane centrum badawcze trzeciego poziomu ochrony biologicznej. Jest w nim gromadzona i przechowywana od lat jedna z największych na świecie baza patogenów i wirusów, co wymaga zachowania szczególnych procedur bezpieczeństwa. W nowym budynku są osobne pomieszczenia laboratoryjne z odpowiednią wentylacją, powietrze przechodzi wiele stopni filtracji, wszystkie procedury są zgodne z międzynarodowymi standardami.

Do zadań laboratorium należy wzmocnienie możliwości diagnostycznych i badawczych w zakresie opracowywania i wdrażania polityki państwa w sferze monitorowania epidemiologicznego i epizootiologicznego. Specjalnie przeszkolony personel inżynieryjny i techniczny złożony jest ze specjalistów z dziedzin: ochrony zdrowia, nauki i edukacji oraz rolnictwa.