Konkurs „Rzeczy są dla ludzi” to jedno z działań w ramach rządowego programu „Dostępność Plus”. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osobom o szczególnych potrzebach, czyli dla osób z różnymi niepełnosprawnościami lub seniorów.

W konkursie mogą wziąć udział jednostki naukowe, firmy - w obu przypadkach także organizacje III sektora (pozarządowe) - oraz konsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja naukowo-przemysłowe. Będą one mogły zgłaszać nowatorskie projekty odpowiadające na potrzeby zdefiniowane w zakresie tematycznym konkursu.

"Nowe technologie powinny jak najlepiej służyć ludziom, zwłaszcza tym grupom społecznym, dla których są szansą na znaczącą poprawę jakości życia. Wierzę, że ten konkurs da impuls do opracowania licznych rozwiązań przydatnych w codziennym funkcjonowaniu osób ze szczególnymi potrzebami w przestrzeni publicznej, w pracy, na uczelni. Ważne jest, aby konkursowe projekty zostały szybko zrealizowane i wdrożone do działania" - mówi cytowany w komunikacie przesłanym PAP przez NCBR minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek.

W ramach programu są podejmowane i finansowane działania w 8 obszarach tematycznych: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja. Zgłaszane projekty mogą dotyczyć m.in.: technologii zapewniających pełny dostęp do dóbr kultury w czasie rzeczywistym, rozwiązań wspomagających osoby z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym poruszaniu się w przestrzeni publicznej, projektowania i ergonomii mebli, w tym mebli sensorycznych czy rozwiązań wspierających kształcenie studentów, w tym studentów uczelni artystycznych

Źródłami finansowania rządowego programu są Fundusze Europejskie, Fundusze Norweskie i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz publiczne środki krajowe, tj.: budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego oraz środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

"Działania na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami to jeden z priorytetów rządu. Realizując program +Dostępność Plus+ odpowiadamy na wiele wyzwań, począwszy od zwiększenia dostępności architektonicznej, poprzez dostępność komunikacyjną, organizacyjną, cyfrową, aż po zapewnianie dostępności konkretnych usług" - podkreśla minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska - Jedynak cytowana w komunikacie przesłanym PAP przez NCBR. Dodaje, że dostępność nie jest tylko hasłem. To usuwanie kolejnych barier i wdrażanie konkretnych rozwiązań, z których korzystają konkretni ludzie.

Konkurs „Rzeczy są dla ludzi” ogłoszono po raz pierwszy. NCBR przypomina w komunikacie, że nie jest to jednak pierwsze działanie tej rządowej agencji ukierunkowane na zwiększanie dostępności. W zeszłym roku NCBR przeprowadził trzy konkursy finansowane z Funduszy Europejskich: „Szybką Ścieżkę” (POIR) dla projektów realizujących Program Dostępność Plus, konkurs „Projektowanie uniwersalne” (POWER) oraz konkurs „Uczelnia dostępna” (POWER). Obecnie prowadzi zaś - do 8 czerwca - nabór wniosków w II edycji tego ostatniego.

"Wspólną cechą naszych konkursów, niezależnie od ich zakresu tematycznego, są dostosowane do adresatów naszych działań warunki udziału i realizacji projektów, pozwalające w jak najlepszy sposób wykorzystać potencjał naszych jednostek naukowych i firm. To szczególnie ważne w przypadku konkursów takich jak +Rzeczy są dla ludzi+, dzięki którym mogą być realizowane projekty przyczyniające się zarówno do rozwoju gospodarczego, jak i społecznego" - zaznacza dyrektor NCBR dr inż. Wojciech Kamieniecki.

Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie NCBR: https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/rzeczysadlaludzi/ (PAP)