Przedstawiając swoje uwagi do ustawy, tzw. Tarczy antykryzysowej 3.0, Kleina przypomniał, że w poniedziałek senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rozpoczęła prace nad tą ustawą - wysłuchała przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasza Schreibera oraz legislatorów.

"Ta ustawa, która ma wiele dobrych elementów, zawiera w sobie także wiele spraw, które nie powinny być regulowane ustawami tzw. tarcz, czyli działań, które mają zapobiegać i chronić nas przed koronawirusem. W tej ustawie, która liczy 80 stron, prawie połowa tekstu jest poświęcona ustawom, które nie mają żadnego związku lub bardzo niewielki związek (...) z tarczą antywirusową" - ocenił Kleina.

"My na naszym posiedzeniu chcemy przyjrzeć się właśnie szczególnie tym zapisom, zapytać dlaczego rząd wprowadza zapisy, które powinny być według nas rozpatrywane w drodze normalnego postępowania, a więc powinny być poddane konsultacjom społecznym, powinno się rozmawiać z zainteresowanymi stronami, tak aby nie dochodziło do sytuacji niewłaściwych" - dodał.

"W tej ustawie są zapisy - nawet w takim samym artykule - które są można powiedzieć bardzo korzystne dla obywatela, a równocześnie przepisy, które budzą bardzo poważne wątpliwości niektórych uczestników rynku gospodarczego w Polsce" - zaznaczył.(PAP)

Autor: Radosław Jankiewicz