Jak podało MF, zniesiony zostanie bufor ryzyka systemowego.

"To korzyść dla MŚP. Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie rozwiązania bufora ryzyka systemowego" - napisano w komunikacie resortu finansów.

Jak dodano, zniesienie bufora zostało zarekomendowane przez Komitet Stabilności Finansowej.

"Rozwiązanie bufora ryzyka systemowego ograniczy negatywny wpływ koronawirusa na krajowy sektor bankowy i w efekcie na polską gospodarkę. Umożliwi bankom wykorzystanie środków na akcję kredytową stymulującą polską gospodarkę. Szacujemy, że efektem tego będzie podniesienie PKB o 0,5 proc. w przeciągu 2,5 lat" – podkreślił cytowany w komunikacie minister finansów Tadeusz Kościński.

MF informuje, że bufor ryzyka systemowego to dodatkowy kapitał, który muszą utrzymywać banki na wypadek określonych ryzyk (np. spowolnienia gospodarczego). W przypadku materializacji ryzyka bufor ulega rozwiązaniu, co powoduje, że dodatkowy kapitał może zostać przeznaczony na stymulację gospodarki.

"Dzięki przyjętemu rozwiązaniu banki będą mogły udzielić dodatkowo kredytów dla przedsiębiorstw o wartości około 40 mld zł" – dodał wiceminister finansów Leszek Skiba.

Jak zaznaczył Komitet Stabilności Finansowej ważne jest, aby uwolnione z bufora środki nie zwiększyły skali zaplanowanych dywidend, a zostały zatrzymane na kredytowanie gospodarki i pokrycie strat w najbliższych kwartałach. (PAP)

Autor: Marcin Musiał