Ministerstwo zdrowia, w związku z koronawirusem, umożliwiło stosowanie zdalnej autoryzacji wyników badań laboratoryjnych. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano we wtorek w Dzienniku Ustaw.

Zdalna autoryzacja badań - jak podnosi MZ - dla wielu pracowni szpitalnych jest jedynym sposobem na zapewnienie właściwego standardu wykonywanych badań dla pacjentów wymagających niezwłocznie podjęcia działań diagnostycznych i leczniczych, w związku z działaniami podejmowanymi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozwiązanie ma obowiązywać przez trzy miesiące od daty jego wejścia w życie. Czasowe ograniczenie, jak wyjaśnia resort, wynika z braki możliwości jego konsultacji społecznych i wypowiedzenia się zainteresowanych stron.

Badania laboratoryjne potwierdziły dotąd koronawirusa w Polsce u 238 osób, z których pięć zmarło. Pierwszy pacjent zakażony koronawirusem ma w środę zakończyć hospitalizację. Od weekendu w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego.