Urząd Miasta Bydgoszczy uruchamia system pomocy w zrobieniu zakupów osobom starszym w związku z zagrożeniem koronawirusem. Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem specjalnej infolinii, a zakupy podstawowych produktów zrobią i dostarczą wolontariusze.

Usługa dostarczenia podstawowych, codziennych produktów i leków będzie bezpłatna. Koszt zamówionych zakupów, który pokrywa zainteresowany, nie może przekroczyć kwoty 200 zł. Żywność, środki higieniczne i środki czystości będą kupowane w ilościach niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób starszych, w sklepach położonych w najbliższej okolicy ich zamieszkania. Leki kupowane będą na podstawie recept.

Zgłoszenia przyjmuje Biuro Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta, pod numerami telefonów: 668-834-007 oraz 668-834-006, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20.

Rozmowy telefoniczne będą podstawową formą kontaktu. Wolontariusz, który zrobi zakupy, rozliczy się na podstawie paragonu i oświadczenia. Sposób zapłaty za zakupy oraz sposób dostarczenia towarów zostanie ustalony indywidualnie z zainteresowaną osobą.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby w wieku powyżej 60 roku życia, samotnie prowadzące gospodarstwo domowe lub mieszkające z drugą osobą z niepełnosprawnościami, długotrwale chorą lub niesamodzielną. Zakupy dostarczone zostaną również do mieszkania osoby z niepełnosprawnością, która ukończyła 18 lat, mieszka w Bydgoszczy i samotnie prowadzi gospodarstwo domowe.

Podczas rozmowy z pracownikiem Biura Zdrowia i Polityki Społecznej należy podać swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu. Operator przekaże te informacje koordynatorowi wolontariuszy, a ten telefonicznie skontaktuje się z osobą objętą usługą i zapyta o potrzeby. Dzięki tej rozmowie senior będzie mógł konkretnie powiedzieć, jakich zakupów potrzebuje i ustalić termin ich realizacji.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa każda usługa będzie miała swój unikatowy numer – do wyłącznej wiadomości seniora – przekazany podczas rozmowy z koordynatorem wolontariuszy. Tym numerem będzie się posługiwał wolontariusz, będzie miał też specjalny identyfikator. Żaden wolontariusz nie zapuka do domu seniora, jeśli starsza osoba nie zgłosi wcześniej przez telefon zapotrzebowania na usługę.

Osoby zainteresowane pomocą seniorom i osobom niepełnosprawnym w ramach wolontariatu miasto zachęca do kontaktu. Jeżeli ktoś chce pomagać jako wolontariusz, powinien zgłosić się pod numerami telefonu 52 58-59-273 oraz 52 58-59-445, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20.

autor: Jerzy Rausz