Pakiet rozwiązań wprowadzonych w ramach walki z koronawirusem jest niekomfortowy, ale konieczny, by ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii - podkreślił w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Zwrócił się też do Polaków o pozostanie w domach.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w piątek, że zdecydowano o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce. Zapowiedział wprowadzenie pełnych kontroli na wszystkich polskich granicach; tymczasowy zakaz wjazdu do Polski obejmie cudzoziemców; zawieszona zostaje działalność restauracji, pubów, klubów, barów.

Szef rządu w nagraniu udostępnionym w sobotę na Facebooku, podkreślił, że Polska wchodzi w nowy etap walki z koronawirusem, dlatego konieczne jest wprowadzenie ogłoszonego w piątek pakietu rozwiązań, który - jak zaznaczył - "nie jest dla nas komfortowy, ale niestety jest konieczny". Jak dodał, ma on na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii, która stanowi największy kryzys w Polsce i na świecie od wielu lat.

Zapewnił, że rząd pracuje nad najlepszymi sposobami zabezpieczenia polskich obywateli. "Korzystamy ze sprawdzonych praktyk, ale przede wszystkim szukamy nowych skutecznych rozwiązań" - powiedział premier. Zwrócił się jednocześnie do społeczeństwa o zrozumienie i pomoc.

"Docierają do mnie informacje, że nasze prośby o odpowiedzialne i solidarne zachowania spotykają się z wielkim społecznym zrozumieniem. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję +zostań w domu+. To prawdziwa obywatelska postawa" - podkreślił Mateusz Morawiecki. Ocenił też, że "tysiące osób zaangażowanych dzisiaj w walkę z epidemią nie potrzebuje pochwał, ale mądrej postawy i pomocy społeczeństwa".

"Jak tylko możemy, wspierajmy służby w działaniu, pamiętajmy w naszych myślach i modlitwach o personelu medycznym. Te osoby są prawdziwymi bohaterami" - apelował szef rządu.

W ramach ogłoszonych w piątek rozwiązań w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, przywrócono tymczasowo - od 15 marca do 24 marca - kontrolę graniczna osób przekraczających polską granicę państwową, stanowiącą granicę wewnętrzną UE - strefy Schengen. Od niedzieli przez 10 dni do Polski nie będą mogli wjeżdżać cudzoziemcy. Polscy obywatele mogą wracać do kraju, ale będą poddani 14-dniowej domowej kwarantannie. Zawieszone zostają międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe.

Polscy obywatele, którzy znajdują się poza krajem, mogą wracać. Po przekroczeniu granicy każdy z nich zostanie zarejestrowany i skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową. Wyjątkiem są osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim oraz kierowcy transportu kołowego – np. autobusów i busów. Oni nie będą musieli odbywać kwarantanny.

Również od 15 marca do odwołania wstrzymane zostanie przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Polski.

Na mocy ogłoszonych rozporządzeń, w czasie stanu epidemicznego ustanowiono też zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności polegającej m.in. na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów (z wyłączeniem usług na wynos i z dowozem) a także związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje czy spotkania.

Wprowadzono także zakaz działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej, w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni i klubów fitness. Zakazowi podlega też działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

Rozporządzenie zakłada też czasowe ograniczenie "sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego". Ograniczenie to polega na "konieczności zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego na danym terenie lub w danym obiekcie nie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny".

Regulacja zakłada też m.in., że w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ustanawia się czasowe ograniczenie handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na handlu: wyrobami tekstylnymi, wyrobami odzieżowymi, obuwiem i wyrobami skórzanymi, meblami i sprzętem oświetleniowym, sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego, artykułami piśmiennymi i księgarskimi.

Rozporządzenie mówi też, o zakazie organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności, powyżej 50 osób.