W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Archidiecezji Gdańskiej zachęca się duchowieństwo i wiernych do "ufnej i gorliwej modlitwy błagalnej o uchronienie od grożącego nam niebezpieczeństwa epidemii".

"Zalecamy, aby w czasie mszy św. w modlitwie wiernych dodać specjalne wezwanie w intencji chorych, ich najbliższych i całej służby zdrowia, a po modlitwie po Komunii odśpiewać w tych intencjach suplikacje. O tę modlitwę prosimy również w czasie wielkopostnych nabożeństw pasyjnych. Przygotowane teksty znajdują się w załączniku do tego komunikatu. Wielokrotnie, gdy w historii Kościoła czy w dziejach naszej Ojczyzny modlono się przez wstawiennictwo Matki Bożej i Świętych Patronów o oddalenie epidemii, błagania były wysłuchiwane" - czytamy w informacji AG.

Archidiecezja Gdańska prosi kapłanów i wiernych, aby z "całą roztropnością i odpowiedzialnością stosować się do zaleceń odpowiednich władz i służb, których celem jest powstrzymanie epidemii".

Przypomniano, że podczas mszy św. jest możliwość przyjmowania komunii św. na rękę, "co w obecnej nadzwyczajnej sytuacji może być, zwłaszcza w przypadku osób chorych czy starszych, szczególną formą miłości bliźniego".

"Nie ma wymogu, by podczas mszy św. przekazywać sobie znak pokoju przez podanie dłoni. Kto ma obawy, ten nie powinien w tym czasie korzystać z wody święconej umieszczonej w kropielnicach. Duszpasterzy prosimy, aby w tym szczególnym czasie zamiast ucałowania relikwii czy krzyża, pobłogosławić nimi. Dodatkowo prosimy spowiedników, aby konfesjonały były wyposażone w folię ochronną" - głosi komunikat AG.

Podkreślono, że osoby starsze i chore, najbardziej narażone na zarażenie mogą pozostać w domach i stąd śledzić transmisje mszy św. w stacjach radiowych (Polskie Radio, Radio Plus) lub telewizji (TVP1, Telewizja Trwam, TVP Polonia).

Ponadto, w związku decyzją rządu o zawieszeniu od 12 marca zajęć dydaktyczno-wychowawczych i zamknięciu placówek oświatowych od 16 do 28 marca metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź zawiesił na ten czas przeprowadzanie rekolekcji dla dzieci i młodzieży. "Jeśli władze państwowe przedłużą ten okres, to również przedłużeniu ulega zawieszenie organizowania rekolekcji szkolnych. W okresie bez zajęć szkolnych nie będą odbywać się również parafialne katechezy przygotowujące dzieci do Pierwszej Komunii św." - poinformowano.

"Z tych samych powodów zostaje odwołana pielgrzymka maturzystów Archidiecezji Gdańskiej na Jasną Górę wyznaczona na sobotę, 14 marca br. Jednocześnie zachęcamy maturzystów do osobistej modlitwy o pomyślne zdanie egzaminów przez wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej. Katechetów zaś uczących w klasach maturalnych prosimy o zorganizowanie w dogodnym czasie i miejscu Mszy św. w intencji maturzystów" - głosi komunikat.

W Archidiecezji Gdańskiej odwołano również wiosenne warsztaty dekanalne dla katechetów, a rekolekcje dla katechetów świeckich zaplanowane w dniach 20-22 marca zostały przełożone na inny termin.

Zwrócono się także z prośbą do proboszczów o "rozeznanie sytuacji duszpasterskiej w swoich wspólnotach i ewentualne zwiększenie, w miarę możliwości i potrzeb, liczby mszy św. w niedziele i święta nakazane". "Dotyczy to również Nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Obecna sytuacja zobowiązuje też kapłanów do szczególnej troski duszpasterskiej o chorych i starszych. Parafialne Zespoły Caritas uwrażliwiamy na gotowość niesienia pomocy seniorom" - podkreślono.

"W innych kwestiach, w tym także w sprawie udzielanego sakramentu bierzmowania, kolejne informacje będą podawane w zależności od bieżących decyzji władz świeckich i Konferencji Episkopatu Polski. Prosimy o zachowanie spokoju i nie ustawanie w nadziei. Niech to trudne doświadczenie, przeżywane w duchu wiary, zjednoczy nas w modlitwie i współdziałaniu dla dobra wspólnego" - zaapelowano.(PAP)

autor: Robert Pietrzak