Reklama

Komisja kontynuowała rozpatrzenie nowelizacji ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Podczas poprzednich posiedzeń senatorowie wysłuchali stanowisk i uwag strony społecznej. Piątkowe posiedzenie miało na celu rozpatrzenie poprawek.

Przewodniczący komisji Kazimierz Kleina (KO) przypomniał, że ustawa była także omawiana przez senacką komisję zdrowia. Jak mówił, złożono wówczas wnioski o odrzucenie ustawy w całości oraz przyjęcie jej bez poprawek.

W trakcie posiedzenia wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński podsumował rozmowy z przedstawicielami strony społecznej, które odbyły się w ostatnim czasie w resorcie. "Podczas spotkania padały propozycje ze strony społecznej istotnego obniżenia wysokości opłat oraz szereg propozycji o charakterze technicznym, szczególnie dotyczących przeniesienia punktu poboru opłaty. Niestety pomimo tego, że obydwie strony dużo czasu i zaangażowania w to włożyły na ten moment nie udało nam się wypracować wspólnego stanowiska" - powiedział Cieszyński.

"Dzisiaj, jeśli chodzi o merytoryczne poprawki to nie ma tutaj pozytywnego stanowiska rządu" - dodał wiceszef MZ i zadeklarował jednocześnie poparcie zmian o charakterze legislacyjnym. Zaznaczył, że w następnym tygodniu planowane jest jeszcze jedno spotkanie ze stroną społeczną, na którym może zostać wypracowane wspólne stanowisko.

Kleina zaproponował, żeby komisja na piątkowym posiedzeniu przegłosowała wyłącznie poprawki biura legislacyjnego. "Jeśli chodzi o poprawki o charakterze merytorycznym, to teraz najwyżej byśmy o nich porozmawiali, ale nie byłyby one przedmiotem głosowania. Natomiast mogłyby być one zgłoszone na posiedzeniu plenarnym" - zaproponował Kleina.

Senatorowie opowiedzieli się za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami zaproponowanymi przez biuro legislacyjne. Zmiany są o charakterze redakcyjnym, doprecyzowującym niektóre przepisy.

Zgodnie z ustawą wprowadzenie opłat od napojów słodzonych i energetycznych ma część stałą i zmienną. Opłata stała to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, dodatek 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna), opłata zmienna to 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml w przeliczeniu na litr napoju.

Dochody z opłaty od napojów słodzonych mają wpływać do NFZ i muszą być przeznaczone na działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym oraz na świadczenia opieki zdrowotnej związanej z utrzymaniem i poprawą stanu zdrowia świadczeniobiorców z chorobami rozwiniętymi na tle niewłaściwych wyborów i zachowań zdrowotnych, w szczególności z nadwagą i otyłością.

117 mln zł z opłaty rocznie będzie trafiać na rzecz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, czyli na finansowanie zajęć szkolnych dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki pierwotnej. W pierwszym roku działania ustawy, która ma wejść w życie w kwietniu, kwota będzie proporcjonalnie mniejsza.

Ustawa wprowadza też opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml, czyli tzw. małpek. Opłata wynosi 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Przykładowo oznacza to 1 zł od 100 ml małpki wódki 40 proc., 2 zł od 200 ml małpki wódki 40 proc. i 88 gr od 250 ml małpki wina 14 proc. Pieniądze z opłaty trafią w 50 proc. do gmin, a w 50 proc. do NFZ na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec