"Ambasada Włoch w Warszawie przyjęła z niepokojem i niedowierzaniem informację o decyzji niektórych polskich władz akademickich w sprawie zawieszenia wszelkiej działalności w zakresie wymian z niektórymi Państwami, w tym z Włochami, z powodu sytuacji kryzysowej związanej z koronawirusem COVID-19" - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie ambasady.

W umieszczonym w środę oświadczeniu czytamy, że przedstawicielstwo Włoch przyjęło "z niepokojem" informacje o decyzjach niektórych polskich władz akademickich w sprawie zawieszenia wymiany akademickiej z państwami szczególnie zagrożonymi rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w tym z Włochami.

Ambasada podkreśla, że nie posiada informacji o obowiązujących w tej sprawie ograniczeniach podjętych przez władze ogólnokrajowe. Zaznacza też, że do tej pory Polska stosowała "racjonalne podejście" wobec osób przybywających z Włoch. Decyzje władz akademickich wydają się wobec tego zaprzeczeniem tej zasady i wyraźnie wykraczają poza ogólnie przyjęte procedury, które powinno się stosować w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa - wyjaśnia komunikat.

Na końcu tekstu Amati zwraca się z apelem do polskich uniwersytetów, by podejmowane przez nie środki zaradcze przeciwko rozprzestrzenianiu się choroby "nie naruszały praw włoskich studentów" i "nie przyjmowały nieuzasadnionego i dyskryminującego podejścia wobec naszego kraju".

Kolegium Rektorskie Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęło 25 lutego decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu wszelkich wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników do państw szczególnie zagrożonych zachorowaniami na Covid-19. Na liście oprócz Chin, Iranu i kilku innych państw azjatyckich znalazły się też Włochy.

Analogiczne decyzje podjęło wiele polskich uczelni m.in.: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Warszawska i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W środę polskie ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego przedstawiło kierowane do uczelni zalecenia mające ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Jak czytamy w komunikacie na stronie ministerstwa, jednym z nich jest "wstrzymanie wyjazdów polskich studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-Cov-2, a także powstrzymanie przyjazdów do Polski studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych z tych obszarów".(PAP)