Komisja rolnictwa PE dała w środę zielone światło dla porozumienie dotyczącego brexitu, zatwierdzając umowę zawartą pod koniec 2018 roku między Brukselą a Londynem. Wezwała też do ustanowienia stref wolnego handlu po zakończeniu okresu przejściowego.

Komisja rolnictwa poparła porozumienie jednomyślnie, 43 głosami za. Eurodeputowani mają nadzieję, że właściwe wdrożenie umowy rozwodowej otworzy drogę do negocjacji dotyczących przyszłych stosunków, "które w możliwie największym stopniu zachowają interesy rolne UE".

W przyjętej rezolucji wyrażono zadowolenie z obecnego tekstu umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE, która zapewnia ochronę wszystkich istniejących i przyszłych unijnych produktów rolnych, żywności i napojów w Irlandii Północnej po okresie przejściowym. Zalecają ustanowienie mechanizmu wzajemnego uznawania produktów, który obejmowałby wszystkie stare i nowe tzw. oznaczenia geograficznie (produkty lokalne).

Reklama

Europosłowie podkreśli, że właściwe wdrożenie protokołu w sprawie Irlandii oraz Irlandii Północnej, który jest częścią umowy brexitowej, ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia luk prawnych w zakresie taryfowej i pozataryfowej ochrony UE. Wzywają UE i Wielką Brytanię do wykorzystania okresu przejściowego do negocjacji kompleksowych ustaleń, które doprowadzą do utworzenia strefy wolnego handlu dotyczącej rolnictwa.

Podkreślają, że w przeciwnym razie sektor rolny stanąłby w obliczu "skrajnego scenariusza dla handlu dwustronnego". Takiego scenariusza - jak informują - należy uniknąć, ale jeśli nie jest to możliwe, Komisja Europejska powinna dysponować narzędziami, by złagodzić jego negatywne skutki dla rolników i przemysłu rolno-spożywczego.

Sprawozdawczyni rezolucji w komisji Mairead McGuinness (EPL) zaznaczyła, że zaakceptowanie umowy umożliwi przejście do kolejnego etapu - negocjacji w sprawie przyszłych stosunków, w tym umowy o wolnym handlu. „Nie powinniśmy nie doceniać tego, jak trudna będzie sytuacja dla sektora rolnego i rolno-spożywczego, gdy Wielka Brytania opuści jednolity rynek i unię celną 31 grudnia 2020 roku. Zwłaszcza, że Wielka Brytania chce odejść od przepisów UE. Wysokie standardy mają znaczenie w produkcji żywności, a UE musi ich bronić” - dodała.

Opinia komisji rolnej zostanie teraz przeanalizowana przez komisję spraw konstytucyjnych PE. Jeśli Zjednoczone Królestwo zakończy w środę proces ratyfikacji umowy o wystąpieniu z UE, to komisja spraw konstytucyjnych zagłosuje nad rekomendacją dla całego Parlamentu Europejskiego już w czwartek. W takim scenariuszu głosowanie w PE nad umową o wystąpieniu powinno odbyć się 29 stycznia podczas sesji plenarnej w Brukseli.