Uważam, że Komisja Europejska nie zapoznała się z poprawkami projektu nowelizacji ustaw sądowych; uwagi Komisji stawiają pod dużym znakiem zapytania jej wiarygodność - stwierdził w piątek poseł sprawozdawca projektu nowelizacji ustaw sądowych Jan Kanthak (PiS).

Kanthak w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie stwierdził, że zapoznanie się Komisji Europejskiej z poprawkami wniesionymi do projektu nowelizacji ustaw sądowych w tak krótkim czasie jest "ciekawe".

"Poprawki zostały zgłoszone wczoraj wieczorem o godz. 19 na posiedzeniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Uwagi Komisji Europejskiej stawiają pod dużym znakiem zapytania kwestie wiarygodności KE w tym zakresie" - mówił. Stwierdził, że KE nie zapoznała się ze zgłoszonymi poprawkami.

Reklama

"Polska jest suwerennym państwem, które przyjmuje takie ustawy, jakie uznaje za stosowne.(...) Jeśli pan prezydent podpisze taką ustawę, będzie to obowiązujące w Polsce prawo" - podkreślił. Dodał, że PiS zapozna się ze stanowiskiem KE. "To jest dla nas istotne" - stwierdził.

Dodał też, że wniesione poprawki rozwiewają wątpliwości dotyczące stosowania unijnego prawa w zakresie ustawy dotyczącej sędziów.