Samo założenie i cel nowelizacji ustaw sądowych jest oczywisty i się z nim absolutnie zgadzam - powiedział w piątek wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski (PiS), odnosząc się do projektu nowelizacji ustaw sądowych. Jak dodał, być może w Senacie trzeba będzie wprowadzić jakieś poprawki.

"Samo założenie i cel tej ustawy jest oczywisty i się z nim absolutnie zgadzam. Jeśli chodzi o szczegóły, to widać, że jednak podczas prac w Sejmie dokonano kilku poprawek. Być może w Senacie trzeba będzie jakieś poprawki wprowadzić, ale najważniejszy jest cel, aby uporządkować system" – powiedział Karczewski w RMF FM.

Podkreślił, że nie można doprowadzić do chaosu i anarchii w wymiarze sprawiedliwości. "Nie możemy doprowadzić - jako partia, która wygrała wybory i odpowiada za to, co dzieje się w Polsce - do chaosu, anarchii, nie możemy wysadzić w powietrze wymiaru sprawiedliwości" - oświadczył Karczewski.

Pytany, czy w jego opinii, PiS przegrał w sprawie reformy sądownictwa odpowiedział, że nie ma poczucia porażki w tej kwestii. "Mam poczucie, że nie wszystko nam się udało, że wiele jeszcze mamy do zrobienia" - zaznaczył wicemarszałek Senatu.

W piątek po godz. 5 nad ranem po całonocnych obradach sejmowa komisja sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała projekt PiS nowelizujący ustawy sądowe. Przyjęła do niego 22 poprawki zgłoszone przez posłów PiS. Odrzucono ponad 80 poprawek opozycji, które mają być jednak przedstawione w drugim czytaniu w Sejmie jako wnioski mniejszości.

Przyjęte poprawki m.in. zwiększyły kompetencje dwóch nowych izb Sądu Najwyższego. Wprowadzono też właściwość Izby Dyscyplinarnej SN w zakresie rozpoznawania wniosków o uchylenie immunitetów sędziów i prokuratorów. Jednocześnie wykreślono z projektu przepis mówiący, że sędzia odpowiada dyscyplinarnie za "odmowę stosowania przepisu ustawy, jeżeli jego niezgodności z Konstytucją lub umową międzynarodową ratyfikowaną za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie nie stwierdził TK".

Projekt PiS m.in. wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za działania o charakterze politycznym. Zwiększono zakres spraw możliwych do podjęcia przez rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych; znaczna część projektu to zmiany odnoszące się do sędziowskiego samorządu. Mają zostać wprowadzone także zmiany w procedurze wyboru I prezesa Sądu Najwyższego.