Środki ze źródeł, które dotychczas zasilały SFWON, będą mogły być przeznaczane jedynie na rzecz niepełnosprawnych – przewiduje poprawka zgłoszona we wtorek przez senatorów Marka Borowskiego (KO) i Jana F. Libickiego (PSL).

Senator Libicki zapowiedział też przygotowanie nowego projektu o wydatkowaniu pieniędzy z Funduszu.

Senator Borowski zapowiedział, że w głosowaniu nad całością ustawy Koalicja Obywatelska wstrzyma się od głosu.

Na posiedzeniu plenarnym Senatu we wtorek odbyła się debata nad ustawą umożliwiającą finansowanie tzw. trzynastych emerytur i rent socjalnych z Funduszu Solidarnościowego. Dotychczas ze SFWON mogły być finansowane jedynie działania na rzecz niepełnosprawnych.

Senator Marek Borowski (KO) wspólnie z senatorem Janem Filipem Libickim (PSL) zgłosili poprawkę do ustawy. Przewiduje ona – jak wskazał senator Borowski – że "środki, które wpływają z tych źródeł, które do tej pory były wymienione w ustawie o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, mogą być przeznaczone wyłącznie na te cele, które w tej ustawie do tej pory były zawarte". Oznacza to, że pieniądze z daniny solidarnościowej od najbogatszych będą mogły być przeznaczane jedynie na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Senator Borowski dodał, że klub Koalicji Obywatelskiej chciałby dać wyraz temu, że nie podoba mu się "ani tryb przeprowadzania tej ustawy, ani omijanie reguły wydatkowej, która jednak ma bardzo poważne znaczenie i bardzo pomogła w stabilizowaniu finansów przez ostatnie lata". "Dlatego nad całością ustawy się wstrzymamy, nie przeszkadzając w jej przyjęciu, ale jednocześnie dając do zrozumienia, że tak legislacji prowadzić nie wolno" – zapowiedział.

Senator Libicki przypomniał, że podczas prac w komisji zgłaszał poprawkę, która m.in. rozpisywała w planie finansowym Funduszu konkretny procent tej kwoty na poszczególne zadania (20 proc. na usługi asystenckie, 5 proc. na opiekę wytchnieniową). Ponadto zgodnie z tą poprawką, jeśli w Funduszu pozostaną niewydatkowane pieniądze, wówczas przechodzą one na następny rok.

Libicki ocenił jednocześnie, że "zgłaszanie tak rozbudowanych poprawek może spowodować, że ta główna idea, która sprowadza się do tego, aby danina solidarnościowa w tym nowym Funduszu szła rzeczywiście na wsparcie osób z niepełnosprawnościami, to może skomplikować osiągnięcie przez nas tego finalnego, oczekiwanego efektu".

Zapowiedział, że propozycja uszczegółowienia tych wydatków zostanie przygotowana na początku roku jako odrębny projekt senacki.