W wygłoszonym we wtorek expose premiera Mateusza Morawieckiego znalazły się m.in. zapowiedzi modernizacji szkół, zmiany przepisów dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego, zdrowia obywateli oraz działań proekologicznych.

1. Edukacja: zeroemisyjne szkoły, podwyżki dla nauczycieli od nowego roku szkolnego, dostosowanie programu nauki i szkolnictwa zawodowego do wymagań współczesnych gospodarek

Mateusz Morawiecki zapowiedział uruchomienie programu o wartości 2 mld zł, którego celem będzie przekształcenie co najmniej tysiąca szkół w placówki zeroemisyjne. Pieniądze mają też zostać przeznaczone na naukę kompetencji przyszłości. Premier zapowiedział też, że przeznaczy środki na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli "na przyszły rok, także od nowego roku szkolnego"

2. Kontynuowanie reformy wymiaru sprawiedliwości: skrócenie czasu rozpraw

"Skrócimy czas rozpatrywania spraw" - zadeklarował szef rządu.

Morawiecki zaznaczył, że niezawisłość sądów jest bardzo ważna, ale ona nie oznacza braku odpowiedzialności. "Podział władz, ale też ich równowaga. Demokratycznie wybrany parlament ma wpływa na obsadę sądów w każdym kraju, w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Hiszpanii" - mówił.

Jak dodał, w Niemczech czynny polityk CDU został wybrany na wiceprezesa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. "Czy opozycja w tych krajach chodzi do instytucji międzynarodowych ze skargą, że tam nie ma praworządności? Nie, bo oni rozumieją, że mocno szkodzi to ich krajom. Bardzo bym sobie życzył, by w Polsce było pod tym względem normalnie" - powiedział.

"Nie osłabiajmy Polski skarżąc się na nią, tylko razem Polskę wzmacniajmy" - wzywał Morawiecki.

3. Zmiany w prawie drogowym: buspasy dla samochodów, którymi podróżują co najmniej cztery osoby, wyższe OC dla piratów drogowych

"Nasze drogi znaczone są krzyżami, które oznaczają śmiertelne wypadki i tragedie tysięcy rodzin" - mówił premier. Dlatego bezpieczeństwo na drogach ma być jednym z priorytetów - dodał.

"Utworzymy program bezpiecznej infrastruktury drogowej, by współfinansować bezpieczne chodniki, lampy uliczne, przejścia dla pieszych, ronda, światła, wysepki czy wyniesienia na przejściach. Nie może być dłużej tak, że przejście dla pieszych jest najbardziej niebezpiecznym elementem na drogach” – mówił. Przekonywał, że badania pokazują, iż piesi w większości zachowują się na przejściach roztropnie.

„Dlatego wprowadzimy pierwszeństwo pieszych jeszcze przed wejściem na przejście. Nie może być tak, że sądy obarczają winą za wypadek starszą, prawie 80-letnią panią, z ograniczoną ruchomością, bo wtargnęła na pasy" – powiedział.

"Dziś za piratów drogowych słono płacimy, w najgorszych przypadkach zdrowiem lub życiem, w najlepszych przypadkach - wyższymi stawkami ubezpieczenia OC. Wprowadzimy rozwiązania, które sprawią, że to piraci drogowi poniosą finansowe konsekwencje łamania przepisów" – zapowiedział.

Premier stwierdził, że największym wrogiem bezpieczeństwa ruchu drogowego jest alkohol. "Przyzwolenie społeczne na jazdę po spożyciu skończyło się już, ale wciąż słyszymy o tragediach spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców" – wskazał. Szef rządu zapowiedział też zaostrzenie polityki karania pijanych kierowców.

Morawiecki poinformował o planach ułatwienia kierowcom poruszania się z rodzinami po miastach. "Wprowadzimy możliwość korzystania z BUSpasów, gdy w samochodzie znajdują się minimum cztery osoby" - przekazał.

4. Zmiany dla przedsiębiorców: pakiet wolnościowy, dalsza przebudowa podatków i estoński CIT

"Zaproponujemy powstanie sejmowego zespołu, który w porozumieniu w rządem zidentyfikuje i zaproponuje wypracowany wspólnymi siłami pakiety deregulacyjny i pakiet wolnościowy dla obywateli i biznesu" - mówił premier.

Zaprosił do współpracy "ponad podziałami" opozycję, pracowników i przedsiębiorców, podmioty trzeciego sektora i think-tanki.

Mateusz Morawiecki zapowiedział także wprowadzenie tzw. estońskiego CITu dla mikro i małych firm. Estoński CIT jest to przesunięcie poboru podatku na moment wypłaty zysku przez spółkę. "To wsparcie w reinwestycji zysku i ułatwienie finansowania własnego dla małych firm, które bardzo potrzebują zastrzyku kapitału" - powiedział szef rządu.

Jak mówił premier, pierwsza kadencja była ukierunkowana na uszczelnienie podatkowe. "Tych wysiłków nie zaprzestaniemy, ale jednocześnie zdecydowanie, punktowo i systemowo uprościmy prawo podatkowe i wprowadzimy następne rozwiązania wspierające polskie firmy - małe i średnie przedsiębiorstwa" - zapowiedział premier.

Morawiecki przekazał, że obecnie jest o połowę mniej kontroli skarbowych niż w czasach poprzedników. "W tej kadencji zaproponujemy dalszą przebudowę systemu podatków tak, aby kolejne korzyści odniosły jak najszersze rzesze Polaków. Wprowadzimy kolejne ulgi inwestycyjne dla najmniejszych przedsiębiorców" - zapowiedział.

Jak wyjaśnił, chodzi m.in. o możliwość natychmiastowego rozliczania kosztów inwestycji w środki trwałe, bez konieczności długotrwałej i wiążącej się z formalnościami amortyzacji.

5. Kaucje za butelki i OZE

Powołamy w rządzie funkcję pełnomocnika ds. odnawialnych źródeł energii; wprowadzimy system kaucyjny na jednorazowe butelki plastikowe i programy redukujące zużycie plastiku - zapowiedział we wtorek w expose premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu mówił, że po raz pierwszy w historii jesteśmy w stanie pogodzić trzy najważniejsze zasady naszej polityki energetycznej – bezpieczeństwo energetyczne, konkurencyjność cenową i dbałość o środowisko.

"Tradycyjna energetyka jeszcze długo będzie ważna w naszym systemie elektro-energetycznym, ale realia się zmieniają. Kiedyś nie było nas stać na rozwijanie źródeł odnawialnych, a teraz nie stać nas na to żeby ich nie rozwijać, także dlatego, że może to dać potężny impuls rozwojowy dla polskiego przemysłu" – stwierdził premier.

Wyliczał, że energetyka prosumencka, fotowoltaika, program budowy farm na morzu, energomobilność, elektrownie jądrowe, to nie tylko program energetyczny, ale także gospodarczy. "Polski przemysł stoczniowy, metalowy, hutniczy, mechaniki precyzyjnej, polskie porty morskie, one wszystkie skorzystają na takich inwestycjach" – wskazał.

"Do pełnego wykorzystania tego ogromnego potencjału, który można porównać z największymi przedwojennymi programami rozwojowymi powołamy w rządzie funkcję pełnomocnika ds. odnawialnych źródeł energii" – zapowiedział.

Szef rządu akcentował, że odpowiedzialnie myśląc o środowisku trzeba walczyć o to, by plastik nie zalał naszej planety.

"Wprowadzimy system kaucyjny na jednorazowe butelki plastikowe i szereg programów redukujących zużycie plastiku" – zapowiedział.

6. Zmiana Konstytucji

- Zmieńmy razem Konstytucję RP tak, aby zagwarantować środki obywateli zgromadzone w PKK i IKE - mówił we wtorek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki adresując swoje słowa do wszystkich posłów.

"Państwo dobrobytu to równanie, do którego niezbędny jest czynnik w postaci silnego, niezależnego polskiego kapitału" - mówił w expose szef rządu. Podkreślił przy tym, że główną cechę rozwoju III RP z punktu widzenia makroekonomicznego, można określić jako "konsumpcja na kredyt". "Przyszłość musimy oprzeć o inwestycje oparte na oszczędnościach, a także na konsumpcji, ale opartej o coraz lepsze zarobki i własne inwestycje" - zaznaczył.

Dodał, że jedną z najlepszych tegorocznych wiadomości, które otrzymał, była ta pochodząca z GUS, że pierwszy raz w latach III RP więcej było Polaków, którzy mogą jakieś sumy zaoszczędzić, niż tych, którzy nie mogą nic zaoszczędzić.

"Dziś dajemy Polakom wybór. W naszym projekcie każdy może otrzymać pieniądze z OFE, które staną się prywatnymi środkami gromadzonymi na emeryturach, ale można też swoją składkę przepisać do konta w ZUS. Zrobiliśmy to, bo wierzymy, że partnerstwo i wolność decydowania rodzi zaufanie, a nie ma systemu emerytalnego bez zaufania, ale zrobiliśmy coś znacznie więcej - wprowadziliśmy pierwszy, przełomowy program prywatnego oszczędzania. Prywatnego oszczędzania, które jest podstawą zdrowego liberalizmu i kapitalizmu, podstawą zdrowej gospodarki" - powiedział szef rządu o programie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Mówiąc o PPK premier podkreślał, że jest to program, który daje możliwość długofalowego formowania polskiego kapitału. "Nasz program jest programem zainicjowanym przez rząd, ale oszczędności, które gromadzą w nim Polacy, są środkami w pełni prywatnymi i dziedziczonymi" - mówił.

"Ale jednocześnie rozumiemy nieufność Polaków do systemu. Nie wzięła się ona znikąd. Dlatego mam propozycję do wszystkich siedzących tutaj na sali: naprawmy to wspólnie. Zmieńmy Konstytucję RP tak, aby zagwarantować środki PPK i Indywidualnych Kont Emerytalnych, zagwarantować ich prywatność i ochronę - tak możemy odzyskać zaufanie obywateli, przywrócić im wiarę w godną egzystencję" - stwierdził szef rządu.

7. Polityka zagraniczna

Premier odniósł się także do planów w zakresie polityki zagranicznej. Zapowiedział, że będzie bronić sojuszu Europy i USA. - Są międzynarodowi gracze, którzy chętnie skorzystają ze słabości Europy, dlatego chcemy UE ambitnej i otwartej, jeśli nie przedstawimy ościennym krajom oferty, przedstawią ją Rosja i Chiny - mówił.

Jako rolę Polski w UE zaakcentował walkę o solidarność i sprawiedliwość, sprawiedliwe podatki, uczciwą konkurencję, walkę o traktatową swobodę świadczenia usług, ambitny budżet, partnerstwo Zachodu.

8. Seniorzy: dodatkowe emerytury i pakiet badań

Mateusz Morawiecki podtrzymał obietnice złożone w czasie trwania kampanii wyborczej. Zapowiedział, że w 2020 roku emeryci również otrzymają trzynastą emeryturę, a w 2021 roku - czternastą. Dodatkowo każdemu Polakowi, który skończy 40 lat będzie przysługiwał pakiet badań kontrolnych.

9. Ochrona zdrowia

Premier wygłaszając expose zadeklarował przeznaczenie niemal 1 mld zł na supernowoczesne Centrum Onkologii a także utworzenie funduszu modernizacji szpitali.

Dodatkowo Mateusz Morawiecki zapowiedział kontynuację informatyzacji służby zdrowia