57 proc. badanych przez Kantar stwierdziło, że większości polityków nie można ufać; przeciwne zdanie wyraziło 25 proc. Z kolei 39 proc. na pytanie, którego polityka cenią najbardziej, odparło: "żadnego". Najwięcej, 19 proc. wskazań pod tym względem przypadło liderowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Ankietowani odpowiedzieli na pytania, jakie odnoszą wrażenie, gdy słuchają polityków w telewizji.

Według 49 proc. badanych większość polityków to "ludzie, którzy nie znają spraw, o których mówią". Przeciwne zdanie ma 32 proc, a 18 proc. go nie wyraziło.

W ocenie 57 proc. respondentów większość polityków to "ludzie, którym nie można ufać", a według 25 proc. - można. Zdania na ten temat nie ma 11 proc.

51 proc. stwierdziło, że większość polityków to osoby nierozważne, a 28 proc. - rozważne. 21 proc. odpowiedziało: "Trudno powiedzieć".

Zdaniem 60 proc. badanych politycy to "ludzie, którzy nie słuchają racji innych". Pozytywne zdanie o politykach pod tym względem ma 23 proc., a 16 proc. nie wyraziło opinii.

W porównaniu z rokiem 2009 ocena polityków uległa poprawie. Wówczas 62 proc. badanych uważało, że większość polityków nie zna spraw, o których mówią, a według 79 proc. - nie można im ufać. 66 proc. uważało, że politycy to ludzie nierozważni, a 77 proc. - ludzie, którzy nie słuchają cudzych racji.

Badani przez Kantar zostali zapytani także o to, którego z żyjących polskich polityków cenią najbardziej. Najwięcej odpowiedzi brzmiało: Żadnego". Opcję "Trudno powiedzieć" wybrało 27 proc. Wskazań dokonało 34 proc. ankietowanych.

Najczęściej wskazywano Jarosława Kaczyńskiego, który osiągnął wynik 19 proc. Na drugim miejscu znaleźli się prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki z 15 proc. wskazań.

Na b. premiera Donalda Tuska wskazało 12 proc., na b. prezydenta Lecha Wałęsę - 8 proc., a na b. premier Beatę Szydło oraz na b. prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego - po 4 proc. Wśród liderów opozycji z 3 proc. wskazań w zestawieniu znalazł się szef Wiosny Robert Biedroń, a z 2 proc. - szef PO Grzegorz Schetyna i prezes partii KORWiN Janusz Korwin-Mikke. Również 2 proc. zyskał b. prezydent Bronisław Komorowski.

Kantar badanie przeprowadził 6-11 września 2019 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1004 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).(PAP)