Senacka komisja praw człowieka przyjęła w poniedziałek sprawozdanie roczne z działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego za 2018 rok. CBA zatrzymało w 2018 r. 721 osób podejrzewanych o dokonanie przestępstw korupcyjnych - mówił wiceszef CBA Bogdan Sakowicz.

Sakowicz poinformował w poniedziałek na posiedzeniu senackiej komisji praw człowieka, praworządności i petycji, że w 2018 r. zarejestrowano 470 spraw operacyjnych. "Funkcjonariusze kontaktowali się w tym czasie ze źródłami informacji, współpracownikami, których grupa przekroczyła 600 osób" - dodał. Zaznaczył, że w ub. roku wszczęto 185 spraw operacyjnych a 154 zakończono. Prowadzono też 37 śledztw dotyczących wyłudzeń skarbowych i 36 śledztw dotyczących wyłudzeń środków unijnych.

Wiceszef CBA wyliczył, że agenci Biura doprowadzili w 2018 r. do ujawnienia szkód w mieniu Skarbu Państwa na blisko 1,6 mld zł. CBA zabezpieczyło 448 mln zł mienia na potencjalne kary. 145 osób zatrzymanych przez CBA trafiło do aresztu, wobec pozostałych najczęściej stosowano poręczenia majątkowe. Biuro zweryfikowało też w ubiegłym roku 4 tys. 581 oświadczeń i deklaracji majątkowych urzędników i samorządowców.

Sakowicz poinformował też, że w 2018 r. CBA otrzymało ok. 40 tys. zgłoszeń o nieprawidłowościach w różnej formie - telefonicznych, na piśmie oraz różnych zawiadomień. Przypomniał, że w 2018 r. wzrosła o 406 osób obsada Biura - 354 funkcjonariuszy i 52 pracowników. Podał, że na koniec 2018 r. w służbie było 1171 funkcjonariuszy i 151 pracowników.

Sakowicz powiedział senatorom, że Biuro nie zatrudnia już np. informatyków niższego szczebla kompetencji. Poinformował, że trwa nabór do CBA i zapewnił, że wybrani zostaną najlepsi specjaliści. Rozpisany w ostatnich tygodniach konkurs - jego pierwszy etap - przeszły tylko trzy osoby. W drugim - trwającym właśnie etapie konkursu - zadania próbuje rozwiązać ok. 60 tys. osób. "Z tej grupy będziemy zatrudniali ludzi, którzy w przyszłości będą stanowili o potędze państwa" w tych sprawach - podkreślił.

Sakowicz ocenił, że maksymalne zatrudnienie w CBA w optymalnym wariancie nie powinno przekroczyć 2 tys. osób, ponieważ - jak zauważył - większą organizacją trudniej zarządzać. Średnia kwota, którą oferuje CBA, to ok. 4 tys. zł brutto pierwszej pensji. Ta średnia może wzrosnąć do 7 tys. brutto. Specjaliści - nie jest to wielka grupa - otrzymują wyższe stawki - ok. 8 tys. brutto na początku pracy w Biurze - podał.

CBA m.in. w Warszawie uzyskało nową siedzibę przy ul. Krzywickiego, do której przeniesie się centrala Biura z al. Ujazdowskich 9 i z delegatury stołecznej przy ul. Poleczki. Sakowicz powiedział PAP, że trwają prace nad dostosowaniem budynku do potrzeb Biura, m.in. przygotowanie bezpiecznego okablowania budynku - sieci informatycznej. Zaznaczył, że Biuro na razie nie będzie rezygnowało z obecnego budynku centrali - nieopodal kancelarii premiera.

Z rocznego sprawozdania wynika, że budżet, którym dysponowało Biuro, to 228,8 mln zł z budżetu państwa i dodatkowe 31,3 mln z rezerwy celowej. Najwięcej z tej puli środków wydawane jest na wynagrodzenia - 118,8 mln zł.

W 2018 roku funkcjonariusze CBA prowadzili 567 postępowań przygotowawczych - 189 wszczęto w zeszłym roku, a zakończono 173. Aktem oskarżenia skończyły się 73 z nich, 71 spraw umorzono. Biuro prowadziło też działania w sprawie blisko 200 warszawskich nieruchomości - w związku z podejrzeniem nieprawidłowości przy ich reprywatyzacji. Kontynuowane działania w tej sprawie z poprzednich lat w 2018 r. doprowadziły do postawienia aktów oskarżenia w kluczowych sprawach i przedstawienie zarzutów kolejnym kilkudziesięciu podejrzanym.

CBA prowadzi też działalność kontrolną - w 2018 r. funkcjonariusze przeprowadzili 145 kontroli, 727 analiz przedkontrolnych i 1,4 tys. spraw kontrolnych. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli, że mogło dojść do przestępstwa, CBA kieruje zawiadomienia do prokuratury - w 2018 r. było 30 takich zawiadomień.

Oprócz pracy dochodzeniowej, śledczej i kontrolnej, Biuro przygotowuje też analizy dla najważniejszych osób w państwie. W ubiegłym roku takich specjalistycznych opracowań agenci CBA przygotowali czterdzieści. Ich zakres dotyczył informatyzacji urzędów państwowych, ochrony zdrowia, sektora paliwo-energetycznego i sektora finansowego w Polsce.

Dzięki specjalistycznym umiejętnościom agentów Biura i wyposażeniu prowadzone są też w CBA analizy kryminalne - w 2018 r. było ich blisko 400 - ponad połowa - 230 dotyczyła analizy bilingów połączeń telekomunikacyjnych, a w 71 przypadkach przepływów finansowych. Istotną częścią działań jest prewencja korupcyjna i szkolenia antykorupcyjne - w 2018 roku przeszkolono prawie 5,7 tys. urzędników podczas 126 szkoleń w 79 instytucjach. Znacznie więcej osób przeszkoliło się samemu, w ramach e-learningu na platformie internetowej CBA. Takie szkolenia od początku istnienia platformy przeszło i certyfikat uzyskało 137 tys. 189 osób.

Zaufanie społeczne, które wobec CBA w ostatnich badaniach CBOS zadeklarowało 47 proc. badanych - to najwyższy wskaźnik od początku istnienia CBA. (PAP)

autor: Aleksander Główczewski