Od entuzjastów po krytyków funduszy unijnych – tak prezentują się ogólnopolskie komitety wyborcze pytane o budżet unijny.

Odpowiedzi komitetów podajemy zgodnie z kolejnością list.

Według KWW Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy skoro fundusze unijne istnieją, to Polska powinna z nich korzystać, traktując je „jako rekompensatę za otwarcie polskiego rynku dla zachodniego kapitału”. „Polska nie powinna wspierać jakiegokolwiek rozbudowywania UE, w tym rozszerzania programów funduszy unijnych” – zaznacza komitet.

KW Wiosna Roberta Biedronia popiera rozwój istniejących europejskich inicjatyw, ale proponuje kilka nowych inwestycji na przyszłe lata. „Chcemy, aby w ramach Europejskiego Filaru Praw Socjalnych Unia poświęciła więcej funduszy na rozwój sieci bezpłatnych żłobków i przedszkoli, aby ułatwić Europejkom powrót do pracy” – wskazuje komitet. „W ramach proponowanego przez nas Europejskiego programu walki z rakiem będą potrzebne środki na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego B+R i badania nad lekami na raka we wszystkich państwach członkowskich” - dodaje.

KKW Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni zapewnia, że ma większe możliwości negocjacyjne w Brukseli. „Wynegocjujemy z budżetu UE co najmniej 100 mld zł więcej niż jest w stanie wynegocjować rząd PIS” – wskazuje Koalicja. Według niej priorytetowe obszary, na które powinny być przeznaczane fundusze strukturalne i fundusz spójności to m.in. służba zdrowia, drogi, kolej, transport publiczny czy innowacyjne działania w przedsiębiorstwach.

„Propozycja budżetu, jaką przedstawiła Komisja Europejska, mogłaby być dla Polski znacznie lepsza zwłaszcza w kontekście polityki spójności” – stwierdza z kolei KW Prawo i Sprawiedliwość, podkreślając, że Polska potrzebuje większych nakładów na inwestycje w infrastrukturę. „System podziału funduszy powinien być oparty na efektywności wykorzystania środków w poprzednich latach, a nie na sympatiach i antypatiach Komisji Europejskiej. Na razie jest to propozycja Komisji Europejskiej - w negocjacjach rząd Prawa i Sprawiedliwości dołoży wszelkich starań, by unijny budżet zawierał więcej korzystnych dla Polski zapisów” – dodaje KW PiS.

KKW Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS jest za znacznym zwiększeniem budżetu UE. „Nasze priorytety to uruchomienie Europejskiego Funduszu Mieszkaniowego, wspólne inwestycje w transformację energetyczną i w ochronę zdrowia. Popieramy wprowadzenie nowych, wspólnych mechanizmów finansowania, takich jak podatek od transakcji finansowych i emisję euroobligacji” – wylicza komitet. Jego zdaniem ciężar utrzymania budżetu UE powinien w większym stopniu być ponoszony przez wielkie korporacje.

KWW Kukiz'15 zwraca uwagę, że budżet Unii Europejskiej powinien być waloryzowany proporcjonalnie do gospodarek poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. „Jeśli budżet miałby się zmienić (czy to zwiększyć czy zmniejszyć) nie powinno to pociągać za sobą zwiększenia kompetencji Unii Europejskiej w tym zakresie” - zaznacza.

KWW Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski przypomina, że w nadchodzącej perspektywie budżetowej Polska stanie się płatnikiem netto, „więc nie ma tematu „pieniądze dla Polski”.

Zdaniem KKW Polexit – Koalicja budżet unijny powinien być możliwie maksymalnie ograniczony. „Nie chcemy, by za pieniądze zabrane wszystkim obywatelom Unii grupa urzędników wspomagała jedne państwa przeciw drugim lub jedne grupy społeczne przeciw drugim. Nie chcemy, by za swoje własne pieniądze obywatele Unii byli uczeni pokorności przed urzędnikami Unii oraz tego, że koneksje, umiejętność wypełniania wniosków oraz cwaniactwo jest lepsze niż inwencja i ciężka praca” – wskazuje Polexit.

W opinii KW Jedność Narodu podstawą budżetu unijnego powinien być solidaryzm w równomiernym rozwoju wszystkich państw europejskich. „Powinien on zakładać niwelowanie rażących różnic w rozwoju ekonomicznym i w poziomie życia mieszkańców poszczególnych państw i społeczności lokalnych” – zaznacza komitet.