Sądy administracyjne w Moguncji i Koblencji uznały, że spot, do nadania którego NPD chciała zmusić telewizję ZDF, jednoznacznie narusza prawo, pogardliwie odnosząc się do cudzoziemców w Niemczech i raniąc ich godność. W opinii sądu materiał ten mógłby prowadzić do zakłócenia ładu publicznego.

NPD chciała, by spot został nadany w poniedziałek. Twierdzi się w tym materiale, że "od czasu niekontrolowanej masowej imigracji" Niemcy "prawie codziennie padają ofiarą zagranicznych nożowników". "Migracja zabija!" - twierdzi w swym spocie NPD i wzywa do utworzenia stref ochronnych, w których Niemcy będą się czuli bezpiecznie.

Kilka dni temu nadania spotu wyborczego NPD odmówiła telewizja publiczna ARD, powołując się na przewidziany w Kodeksie Karnym zakaz podżegania do nienawiści.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że odmowa nadania tego spotu nie stanowi naruszenia prawa do swobody wypowiedzi, zagwarantowanego w ustawie zasadniczej. (PAP)